Yeni Üye Statü Değişikliği Örnek Dilekçeleri

1. Yeni Üye çalışmayan/kamuda çalışan statüden üyelik başlatma (Dilekçe Oda’da doldurulacaktır.)

2. Yeni Üye muayenehane açılışı serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.

3. Yeni Üye müşterek muayenehane açılışı serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.

4. Yeni Üye Ağız Diş Sağlığı Polikliniği açılışı serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.

5. Yeni Üye Ağız Diş Sağlığı Polikliniğinde/Tıp Merkezinde/Poliklinikte çalışmaya başlayarak serbest dişhekimi statüsünden üyelik başlatma örnek dilekçesi için tıklayınız.