Poliklinikten ayrılışta yapılması gerekenler
  • Poliklinik mesul müdüründen dişhekiminin ayrıldığına dair yazı ( Şirket ortağı ise hisse devri )
  • İl Sağlık Müdürlüğünden çalışma izin belgesi iptal yazısı
  • Şahsi dilekçe