Muayenehane Kapanışında Yapılması Gerekenler
  • Vergi dairesinden alınan kapatma tutanağı
  • İl Sağlık Müdürlüğünden çalışma izin belgesi iptal yazısı
  • Şahsi dilekçe