HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Dişhekimi Gamze Burcu GÜL ( Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi )

Üye: Hatice ÇELİK

Üye: Handan Tuğçe OĞUZ

Üye: Kağan KANTAR