SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI

Değerli Meslektaşlarımız;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 09 Kasım 2012 tarihli ve 28462 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Ankara Dişhekimleri Odası