HABERLER
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE BUGÜN HAYIR DEDİK YARIN DA HAYIR DİYECEĞİZ
22/12/2014

Sağlık Bakanlığı’nın Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikle yapmayı planladığı değişikliklere tepki göstermek ve yapılacak yönetmelik değişikliği ile dişhekimliği alanını sermayenin hakimiyetine açacak olan anlayışa dur demek için bugün de Sağlık Bakanlığı önündeydik. Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Dişhekimleri Odamızın Yönetim Kurulu üyeleri, kamuda, üniversitede, özelde çalışan değerli üyelerimiz ve Odamız Öğrenci Kolu üyeleri ile TDB önünde bir araya gelerek Sağlık Bakanlığı’na yürüyüp, Bakanlık önünde “GÜCÜMÜZÜ EMEĞİMİZDEN ALIYOR, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ” konulu aşağıda tam metni bulunan basın açıklamasını gerçekleştirdik.

Dişhekimlerinin özel sektörde çalışma ruhsatlarını, kuruluşun tipini, personel, malzeme ve fiziki altyapı özelliklerini ve bunlara dair ayrıntıların denetimine ilişkin koşulları belirleyen ve senelerdir sorunsuz işleyen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikle ilgili pratik uygulamada en fazla veriye sahip olan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları, ilgili yönetmelikte yapılacak olan değişikliğin dişhekimleri ve hastaların aleyhine pek çok olumsuz sonuç doğuracağını haykırmaktadırlar.

Odamızın 22 Aralık 2014 tarihinde Sağlık Bakanı ile görüşme talebi ilk olmak üzere, 23 Aralık 2014 Salı günü aynı saatlerde Adana Dişhekimleri Odamızın, 24 Aralık 2014 Çarşamba günü aynı saatlerde Antalya Dişhekimleri Odamızın, 25 Aralık 2014 Perşembe günü aynı saatlerde Aydın Dişhekimleri Odamızın ve 26 Aralık 2014 Cuma günü de aynı saatlerde Hatay Dişhekimleri Odamızın Sağlık Bakanı ile görüşme taleplerimizin iletildiği eylemlilikler ve Sağlık Bakanlığı önünde yapılacak basın açıklamaları kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir. Henüz Sağlık Bakanı Sayın Müezzinoğlu’ndan görüşme taleplerimize olumlu bir yanıt ulaşmamış olmakla beraber, bu hafta içerisinde diğer Dişhekimleri Odalarımızın Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda üyeleri ile Sayın Bakanı ziyaretlerimizde “Kendi Meslektaşı” ile görüşecek olduğunu hatırlatan ısrarımızı iletmeye devam edeceğiz.

23-26 Aralık 2014 tarihleri arasında diğer şehirlerden gelecek meslektaşlarımızı yalnız bırakmamak için saat:13.00’de mesleğimize sahip çıkma kararlılığımızla TDB önünde toplanıp, her gün bir önceki günden daha çoğalarak Sağlık Bakanı’na taleplerimizi hatırlatmaya devam edeceğiz. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelikte yapılacak değişiklikler konusunda yaşanmakta olan her gelişmeyi sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi bildirir, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

A R İlker CEBECİ

Ankara Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu adına
Başkan

Gücümüzü Emeğimizden Alyor, Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz
Basın Açıklaması
22.12.2014

Sayın Basın Mensupları,

Sağlık Bakanlığı, dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan Türk Dişhekimleri Birliği’nin tüm itiraz ve eleştirilerine rağmen, serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik” de köklü değişiklikler yapan taslak çalışmayı hayata geçirmek üzeredir.

Türk Dişhekimleri Birliği ve odalar olarak Bakanlık düzeyinde yapılan tüm girişimlerimizde yönetmelikte yapılması planlanan, mesleğimizin ve toplum ağız diş sağlığının geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir düzenleme ile ilgili özellikle bazı maddelerin taslak yönetmelikte yer almasına karşı olan kaygılarımızı mecliste grubu olan partiler nezdinde de siyasi temsilcilerle paylaştık. Sağlık alanını sermayenin kar amacıyla yatırım yaptığı bir sektör olarak görmeyen sağlığı bir hak ve sağlık çalışanını emekçi olarak değerlendiren, AKP dışındaki tüm parti temsilcileri eleştirilerimize hak vererek hem dişhekimleri hem de halk sağlığı için tehlikeler içeren bu yönetmelik taslağına karşı ortak mücadele sözü verdiler.

Sayın Sağlık Bakanı bu seslenişlerimize sürekli kulak tıkamakla beraber nispet yapar gibi bu Yönetmeliğin arkasında olduğunu ve açılacak büyük sermaye kaynaklı yatırımlarla kurulan merkezlerden hizmet de satın alabileceklerini söylemektedir. Yıllardır sadece koruyucu hekimlik uygulamaları için özel muayenehanelerden kamunun hizmet satın alması için yaptığımız onlarca başvuru, onlarca çalışma sürekli güya bütçe engeline takılırken, birden bire sermayeye ağız diş sağlığı merkezi açabileceklerine dair izinler veren yeni yönetmelik taslağı gündeme gelince ilahi takdir bütçeye ek bir ödenek mi sağlamıştır? Yoksa adak isteyen sermayedarlar bu sefer de dişhekimliği alanında sağlık harcamalarına gözünü dikmiş ve hükümette teslim mi olmuştur?

Söz konusu Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı olan bazı hükümlerinin olabileceği göreceli tartışılması gereken ayrı bir konu olarak yine de düşünülebilir. Ancak bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan ihtiyacın ne olduğunun meslek örgütüyle, dişhekimi ve ülke kamuoyu ile paylaşılmasını Sayın Sağlık Bakanı'ndan istiyoruz. Ardından, Bakanlık tarafından ortaya konan ihtiyacın ve çözüm önerilerinin Sağlık Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında, kamuoyuna açık bir şekilde tartışılması ve değerlendirilmesini talep ediyoruz. Örneğin Bakanlık yetkilileri biz dişhekimlerine ve ülke kamuoyuna, ağız diş sağlığı alanında dişhekimlerinin öz sermayeleri ile kapitalist kar amacı gütmedikleri halde, çağın gerektirdiği hangi yatırımı yapmadıklarını ve bunun için bu alanı sermayenin yatırımına açtıklarını anlatmalı ve ikna etmelidirler.

Tabii bu “ihtiyaç”, meslek örgütü ile kurallara uymama konusunda çekişen, istediği kurallarla oynamak isteyen, bazı AKP milletvekillerinin de desteklediği ve gizli ortağı olduğu sermaye gruplarının arzuları olmamalıdır. Ya da bu “ihtiyaç”, çeşitli kurumlarla yasadışı sağlık hizmeti vermek için kaçak anlaşmalar yapan sermaye gruplarının oluşturduğu merkezlere “A sınıfı” diyerek onları taçlandırma ve gelecekte onlar aracılığı ile ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerini de özelleştirmek ve muayenehaneleri, poliklinikleri sistem dışına itmek arzusu da olmamalıdır.

Sağlık Bakanlığı uygulamaları, uzun süredir ne yazık ki sağlığı ve sağlık çalışanını değil sermayeyi korumak üzerine kurgulandı. Bu Yönetmelik taslağı da bu duruma hizmet etmek amaçlı olduğunu hazırlanış yöntemi ile madde madde bağırmaktadır.

Sevgili Basın Mensupları,

Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri Odası olarak arzumuz, dişhekimliği uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan dişhekimlerinin alanında, hem kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların sağlığını ilgilendiren tüm düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı'nın, meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı, bileşeni olduğunu kabul etmesi ve alanımızı sermayenin kar güden vahşi kapitalist anlayışına teslim etmemesidir.

Eylemlilik sürecimiz bugün ki ilk buluşmamızın ardından 23.Aralık Salı Adana, 24 Aralık Çarşamba Samsun, 25 Aralık Perşembe Aydın, 26 Aralık Cuma Hatay Odalarının katılımlarıyla devam edecektir.

Sayın Basın Mensupları,

Gücümüzü emeğimizden alıyoruz, kimsenin lütfundan değil. Bu nedenle halk sağlığı için, mesleğimiz için yürütüyor olduğumuz haklı mücadelemizin kamuoyuna ve şu anda hükmeden mevcut idarenin içinde birazcık aklı ve vicdanı kalmış bürokrat ve siyasilere duyurulması için sizlerin destek ve ilgisini bekliyoruz. Unutmayalım ki ihmal ettiğimiz, görmezden geldiğimiz sağlık alanında ki yozlaşma alanlarından birine, bir gün sağlığımız bozulduğunda ihtiyacımız olabilir.

Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

A R İlker Cebeci

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Diğer Haberler