HABERLER
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINDAYDIK
16/12/2014

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi çalışmaları tüm olumsuz görüşlerimiz, çabalarımıza rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından kısa sürede yürürlüğe girmesi için yürütülmektedir.

Bu gelişmeler üzerine TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, diğer Dişhekimleri Odalarının Başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara Dişhekimleri Odası olarak Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, 14. Dönem Delegeleri ve üyelerimizin katılımı ile 16 Aralık 2014 Salı günü saat:11.00’de Türk Dişhekimleri Birliği önünde toplanılarak Sağlık Bakanlığı’na yürünmüştür.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek, mevcut Yönetmeliğin günümüz ihtiyaçlarından neleri karşılayamadığı ve yaşanan sorunlardan hangilerinin çözümünde yetersiz kaldığı gibi sorulara cevap bulabilmek amacıyla Sağlık Bakanı ile görüşmek üzere yapılan bu yürüyüşün sonunda öncelikle durumu kamuoyuyla paylaşmak için basın açıklaması yapılmıştır. Basın açıklamasını okuyan Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taner YÜCEL, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılacak değişikliklerin, Türk Dişhekimleri Birliğinden ayrı yapılmasının uygun olmadığını; mevzuatın ortak bir çalışma sonucu hazırlanmasının ortaya çıkacak düzenlemenin uygulamada kolayca kabul göreceği ile ağız ve diş sağlığı hizmetinin daha nitelikli sunulmasının sağlanması bakımından gerekli olduğu yönündeki görüşümüzü dile getirmiştir ve yönetmelikle dişhekimliği uygulama alanlarındaki kuruluşların açılabilmesinde hekim olmayan kişilerin de sermayedar olarak bulunabilmesine olanak tanıyan maddenin kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır.

Basın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı ile yapılmasını talep ettiğimiz görüşme gerçekleşmemiş ancak Bakan'ın özel kalem müdürüne bu konuda görüş ve taleplerimizi yansıtan dosya bir kez daha bırakılmıştır.

TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dişhekimleri Odalarının Başkanlarından oluşturduğumuz heyet TBMM’de CHP, MHP ve HDP grup başkanvekilleri ile görüşmüş ve konu hakkındaki görüşlerimiz ve onlardan bu konunun kamuoyuna duyurulması ile TBMM çatısı altında gündeme getirilmesi ricalarımız sunulmuştur. Her bir grup başkanvekiline soruna ilişkin bilgilendirme dosyaları da ayrıca teslim edilmiştir. Bu toplantıların arasında CHP Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU ile de görüşme fırsatı bularak kendilerine Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik konusunda görüşlerimiz aktarılmıştır. Daha sonra Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ile de Yönetmelik değişikliği hakkında görüşme yapılmış olup, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik konusundaki görüşlerimizi içeren dosya sunulmuştur.

Tüm görüşmelerde görüşülen taraflar isteklerimizi haklı bulmuş ve bu konuda gereken desteği vereceklerini tarafımıza iletmişlerdir.

Sevgili Meslektaşım,

Dişhekimliği çalışma alanlarını düzenleyen bu yönetmelikte yapılacak kabul edilemez değişikliklerle mücadele etmek için sesimizi duyurmak, mücadelemizi kamuoyuna mal etmek ve hakkımızı almak için Ankara Dişhekimleri Odası olarak aldığımız eylem kararları ile ilgili program size iletişim kanallarımızla bildirilecektir. Tüm camia olarak yan yana durmak güçlü olmak zorunda olduğumuz şu günlerde yüksek sorumluluk bilincinizle desteklerinizi esirgemeyeceğinize olan tüm inancımla iyi çalışmalar dilerim.

Sağlıkla kalın,

A R İlker Cebeci

Ankara Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

Basın açıklamasından izlenimler.

Diğer Haberler