HABERLER
YENİ YÖNETMELİK ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ SAĞLIK BAKANLIĞINDAYDIK
05/02/2016

3 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması çalışmalarına katılmak üzere; Sağlık Bakanlığı’nın sözlü talebi ve bazı Oda Başkanlarının da çağrılı bulunduğu toplantı 3 Şubat 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği'ni temsilen Genel Sekreter Ali Gürlek, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Seven ve daha önce Yönetmelikle ilgili oluşturulan Çalışma Grubu üyeleri; Ankara Dişhekimleri Odamız Genel Sekreteri Neslihan Sevim ve İstanbul Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Aret Karabulut ile Antalya Dişhekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tunç, Konya Dişhekimleri Odası Başkanı Nejdet Güz, Konya Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Gürbüz Eldeniz ve Dishekimi Filiz Kaymak, Sivas Dişhekimleri Odası Başkanı Murat Öztürk ve Trabzon Dişhekimleri Odası Başkanı Önder Taşan toplantıya katılmıştır.

Yönetmelik taslağının görüşüldüğü toplantıda; Taslak Yönetmelik maddeleri kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve birçok maddede değişiklik ve düzeltme önerisi üzerinde şimdilik olumlu sayılabilecek görüşler ortaya konulmuştur. Karşılıklı mutabık kalınan konular netleştirildikten sonra en kısa zamanda yeni bir tarih belirlenerek bir araya gelinmesi kararı ile toplantı sona ermiştir. Görüşmelerin ilk somut adımı olarak; İl Sağlık Müdürlüklerinin mevcut denetlemelerinin ruhsat ve şikayete yönelik konularda sınırlı kalması, hizmete esas denetlemelerin ise mevcut Yönetmeliğin değiştirilmesi yönünde devam eden çalışmalar göz önüne alınarak; uyum sürecinin sonuna kadar yapılmaması talebimiz toplantıya katılan yetkilerce de olumlu bulunmuştur. Bundan sonraki çalışma ve gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bilgilerinize sunarız.

Diğer Haberler