HABERLER
YASAL DÜZENLEME VEYA DAYANAK OLMAKSIZIN KİŞİSEL VERİ OLAN PARMAK İZİ VE RETİNA TANIMA YAPILAMAZ...
26/07/2014

Sevgili Meslektaşlarım;

İstanbul Barosu Başkanlığınca; ÖSYM tarafından 26.09.2012 gün ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmeliğin’, sınavlara girişte meslek kimlik kartlarının geçerli kimlik kabul edilemeyeceğine ilişkin 5. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “meslek kimlik kartları” ibaresinin, sınav salonlarında ve binalarda yapılacak kontrollerle ilgili 11. maddesinin 5. fıkrası olan “Toplu kopya girişimlerine karşı emniyet birimlerince sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasında binaların dış çevresinde, gerektiğinde şüpheli kişi ve araçlar da aranmak suretiyle gerekli önlemler alınır ve yapılan ve yapılması gereken işlemler ile ilgili Başkanlığa bilgi verilir.” hükmünün ve teknolojik gelişmelere bağlı yeni önlemler kenar başlıklı 12. maddesi olan “ÖSYM teknolojik gelişmelere bağlı olarak adayların ve görevlilerin sınav binalarına giriş koşullarına yönelik sınav gizliliği ve güvenliğini sağlayacak parmak izi, retina tanıma gibi yeni önlemler alabilir.” düzenlemelerinin yürütmesinin durdurulması istemli olarak iptal davası açılmıştı.

Danıştay 8. Dairesi’nin 10.09.2013 gün ve 2013/2300 E. no’lu kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş ve bu karara itiraz edilmişti. Yapılan itiraz neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 06.03.2014 gün ve 2013/819 YD İtiraz no’lu kararı ile ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavlarda yasal bir düzenleme ve yasal bir dayanak olmaksızın adayların ve görevlilerin kişisel veri olan parmak izi ve retina tanıma yapamayacağı belirtilerek Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`nun YD İtiraz No 2013/819 sayılı kararı için tıklayınız…

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler