HABERLER
TV PROGRAMLARINDA GİZLİ REKLAM DA YASAKTIR
25/01/2013

Sevgili Meslektaşlarımız,

Odamıza son zamanlarda meslektaşlarımızdan, televizyon programlarından arandıkları ve çalıştıkları sağlık kuruluşunda kendileriyle ücretli veya ücretsiz röportaj yapılması teklifi geldiği ve bunun mevzuata uygun olup olmadığı yönünde sıklıkla sorular ulaşmaya başlamıştır. Türk Dişhekimleri Birliği'nin 04.01.2013 tarihinde web sayfasından duyurmuş olduğu "Gizli Reklam da Yasaktır" başlıklı haberini ve haber içeriğinde belirtilmiş olan örnek mahkeme kararlarını aşağıda tekrar hatırlatmak gerekliliği doğmuştur.

Konuya ilişkin mağduriyet yaşanmaması dileğiyle siz değerli meslektaşlarımızın hassasiyet göstereceğinize olan inancımla çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla Kalın,

Helin ARAS TEK
Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Türk Dişhekimleri Birliği'nin 04.01.2013 tarihinde yayınlamış olduğu "Gizli Reklam da Yasaktır"Başlıklı Haberi Bir televizyon kanalında yayınlanan “Sıradışı” isimli programa katılan dişhekiminin muayenehane telefonunu vermesi ve canlı yayında yaptığı konuşmalarla kişisel reklamını yapması üzerine açılan disiplin soruşturmasında para cezası verilmiştir.

İlgili Dişhekimi tarafından disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davada, dişhekiminin eyleminin reklam olduğu ve dişhekimliği mesleğinin uygulanmasında reklam yapılmasının yasaklandığı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Ankara 2.İdare Mahkemesi Esas No 2010/1194, Karar No 2011/735 için tıklayınız...

Kararın temyizi üzerine dosya Danıştay tarafından incelenmiş ve Türk Dişhekimleri Birliği işleminin ve Mahkeme kararının hukuka uygun olduğuna karar verilmiştir.

Danıştay 8.Daire Esas No: 2011/8019, Karar No:2012/465 için tıklayınız...

Son olarak, davacının karar düzeltme istemi de Danıştay 8. Dairesi tarafından reddedilmiş; bu suretle karar kesinleşmiştir.

Danıştay 8.Daire Esas No: 2012/4838, Karar No:2012/ 7408 için tıklayınız...

Bütün bu kararlarda beliren durum; sağlık hizmet sunumunda yer alması sebebiyle dişhekimliği mesleğinin reklam yasağına tabi olduğudur. Bu reklamın hangi mecrada yapıldığının ise bir önemi yoktur.

Son zamanlarda haber ve benzeri isimler altında yapılacak reklam yayınlarında meslektaşlarımızın yer almasına yönelik teklifler gelmektedir. Meslektaşlarımızın, yer alacakları bütün medya mecralarında, kişisel reklamlarını yaptıklarına ilişkin izlenime sebep olmayacak şekilde, ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik mesleki konuşmalar yapmaları gereklidir. Bu yaklaşımla, ilgili yargı kararlarının paylaşılmasında yarar görülmüştür.

Diğer Haberler