HABERLER
TÜRKİYE BÜYÜK SAĞLIKÇILAR MECLİSİ'NDEN ÇAĞRI
07/01/2013

Sevgili Meslektaşlarımız;

Türkiye Büyük Sağlıkçılar Meclisi, 5 Ocak 2013 tarihinde Ankara’da toplandı. 12 sağlık meslek örgütü ve 32 ilden 250’yi aşkın hekim ve sağlık çalışanı, Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı’nı birlikte oluşturmak üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda bir araya geldi.

Türk Dişhekimleri Birliği adına Başkanvekili Dr.Serdar SÜTCÜ ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Faik Serhat ÖZSOY, Türk Dişhekimleri Birliği avukatı Mustafa GÜLER, Oda Başkanımız Dr.Ali Rıza İlker CEBECİ, Genel Sekreterimiz Helin ARAS TEK ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Burak YANDIMATA ve Neslihan SEVİM ile Odamız üyeleri Süleyman DEMİRDÖVEN, Zuhal YANDIMATA, Hüseyin EMİNOĞLU ve Nihat KÖKSAL, Bursa Dişhekimleri Odası Başkanı Emel EROĞLU, Genel Sekreteri Mehmet AYDIN ve Dişhekimi Dr.Metin BOZKURT ve Gaziantep Dişhekimleri Odası Başkanı Hasan KARABAY’ın katıldığı toplantının gündemini, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Kamu Hastane Birlikleri (KHB) oluşturdu.

Açılış konuşması ve divan oluşturulmasının ardından söz alan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Osman ÖZTÜRK, KHB ile ilgili bir sunum yaptı. Dr. Öztürk’ün sunumunun ardından söz alan hekimler ve sağlık çalışanları ise KHB’nin kurulmasının ardından kendi illerinde yaşadıkları sorunları anlattı.

Dişhekimleri adına Bursa Dişhekimleri Odası Başkanı Emel EROĞLU ve Odamız Genel Sekreteri Helin ARAS TEK konuşma yaptı. Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle birlikte dişhekimlerinin karşılaştıkları sorunlardan bahsetmişlerdir. Beraber hareket ederek ilkeli ve sürekli bir birliktelikle sorunların çözülebileceğini bildirdiler.

30 ilden gelen farklı sağlık çalışanlarından oluşan 40’a yakın katılımcı, meslektaşları adına durum değerlendirmesi yapıp çözüm önerilerinde bulundular. Farklı illerde yapılan grev ve örgütlenme süreçleri paylaşıldı. KHB ve bu birliklere bağlı olan hastanelere CEO’ların atanmasıyla birlikte bütün sağlık çalışanlarını derinden kaygılandıran bir dönem başladığına işaret edilmiştir.

Toplantının sonuç bildirgesi ve Kamu Hastane Birlikleri’ne Karşı Mücadele Programı ise önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ankara Dişhekimleri Odası

Diğer Haberler