HABERLER
TÜM TÜRKİYE YASTA, GREVDE, İSYANDA!
12/10/2015

10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara’da Emek, Barış, Demokrasi Mitingi'ni kana bulayan büyük katliamın ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Düzenleyici örgütler TTB, DİSK, KESK ve TMMOB üç gün yas ve iki gün iş bırakma ilan ettiler. Yas ve grev ilanı doğrultusunda illerde sabah saatlerinden itibaren anma etkinlikleri ve basın açıklamaları yapılmaya başlandı.

Patlamaların yaşandığı saat 10.04’te; tüm üniversite hastanelerinde, tüm kamu hastanelerinde, tüm özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde, tüm Aile sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde, tüm sosyal hizmet kurumlarında katliamda yaşamını yitirenler için anmalar ve saygı duruşları gerçekleştirildi.

Ankara’da, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin Atasoy, SES Eş Başkanı İbrahim Kara, TTB, ATO ve SES yöneticileri ile çok sayıda sağlık çalışanı İbn-i Sina Hastanesi bahçesinde sabah saatlerinde bir araya geldiler. Burada gerçekleştirilen anma ve basın açıklamasının okunmasının ardından, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy ve sağlık çalışanlarından oluşan bir heyet İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından,Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Ankara Tabip Odası yöneticileri, üyeleri ve sağlık çalışanları, saat 12.00’de de ellerinde kırmızı karanfillerle İbn-i Sina Hastanesi’nden Ankara Garı’na doğru yürüyüşe geçtiler. Gar önüne gelen topluluk, patlamanın gerçekleştiği yere kırmızı karanfiller bıraktı.

Burada yapılan basın açıklamasını ATO Başkanı Dr. Çetin Atasoy okudu. Atasoy, “Kimsenin en ufak kuşkusu olmasın ki, bu ülkenin demokrasi güçleri 10 Ekim Ankara’sını unutmayacaklar, unutturmayacaklar. Emekten gelen gücümüzü kullanarak, cesur ve yılmaz örgütlülüğümüze dayanarak demokrasi taleplerimizi haykırmaya, akan kanın hesabını sormaya, yaşamı savunmaya, silahların susması için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bugün de 12:30'da Sakarya Meydanı'nda kaybettiğimiz canlar anılarak beyaz balonlar uçurulacak. Orada olmak isteyen meslektaşlarımıza duyurur barış içinde bir yaşam dileriz...

Ortak basın açıklması için tıklayınız.

Diğer Haberler