HABERLER
TRAVMATİK DENTAL YARALANMALARDA KLİNİK YAKLAŞIMLAR SEMİNERİ YAPILDI
02/05/2015

Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu'nun düzenlediği "Travmatik Dental Yaralanmalarda Klinik Yaklaşımlar" semineri, Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyelerinden 200 kişinin katılımıyla 2 Mayıs 2015 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Seminer , Prof.Dr. H. Cem GÜNGÖR'ün ''Dental Travmalarda Epidemiyoloji, Etiyoloji ve Sınıflandırma'' sunumuyla başlamış ve ardından "Muayene, Yara İyileşmesi ve Tedavi esasları" , "Diş Sert Doku Yaralanmaları" ve "Periodontal Doku Yaralanmaları" konulu sunumları ile devam etmiştir. Öğle arasının ardından seminer Prof.Dr. Zafer C. ÇEHRELİ'nin "Endodontik Komplikasyonlarının Yönetimi: Gecikmiş Travma Vakalarında Endodontik Yaklaşımlar" ve "Çocuk ve Ergende Post-Travmatik Restoratif Yaklaşım" sunumlarıyla devam etmiştir. Seminer sonunda Prof.Dr. Zafer ÇEHRELİ'nin "Travmatik Dental Yaralanmalarda Splint Uygulamaları” konulu workshop’u ile katılımcılar klinik uygulamalara yönelik yeni bilgiler edinmiştir.

Ağırlıklı olarak 4 ve 5. klinik sınıflarına yönelik düzenlenen seminerde katılımcılar ve değerli hocalar güzel bir hafta sonu geçirmenin yanı sıra dişhekimliğinde dental travma ve acil durum vaka yönetimi adına faydalı bilgiler edinmiş bu tarz organizasyonların devamının gelmesi dileğiyle vedalaşarak ayrılmışlardır.

Travmatik Dental Yaralanmalarda Klinik Yaklaşımlar seminerinin güzel bir organizasyon olarak tamamlanmasını sağlayan Ankara Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Üyelerine ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serkan ER'e, düzenlenmesine sunumları ile katkı sağlayan değerli hocalarımıza, sponsor desteği veren firmalara ve değerli katılımcılara çok teşekkür ederiz.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası

Genel Sekreteri

Diğer Haberler