HABERLER
TİP SÖZLEŞME ONAY ÜCRETİ HK.
25/12/2015

4 Temmuz 2001 tarih ve 24452 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik gereği, kurumlarla anlaşma yapmak isteyen veya halen anlaşmalı olarak çalışan üyelerimizin her kurum için Odadan alacağı tip sözleşmeyi ilgili kurumla imzalayarak Odalarımıza onaylatması gerekmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulunun 17 Aralık 2015 tarihli toplantısında, 2016 yılı için onay ücreti artmamış olup, her sözleşme için 50 (elli) TL. olarak devam edilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Diğer Haberler