HABERLER
TIBBİ ATIK SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HK.
25/09/2014

Sevgili Meslektaşlarım;

Ankara ili sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, tıbbi atığın termal (yakma/gazlaştırma) yöntemlerle bertaraf etme işi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ile önceden yapılmış olan tıbbi atık sözleşmelerinin ITC firması ile anlaşma yapılacak şekilde yenilenmesi, yeni müracaat eden kurum ve kuruluşlarla da yeni sözleşme düzenlenmesi yönünde üyelerimize bilgilendirme yazıları ulaşmaktadır.

Ankara merkez ve Polatlı ilçesi dahil olmak üzere faaliyette bulunacak olan ITC firması, Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği Türkiye’de yakma yöntemi ile atığı bertaraf eden tek tesis olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tıbbi atık bertaraf etme yetkisini devralarak atık üreten kurum ve kuruluşlarla sözleşme yapma işini 10 Ekim 2014 tarihi itibariyle devralmış bulunmaktadır. Bu nedenle üyelerimizin ITC firmasının www.itcturkiye.com adresinden kayıt yaptırarak sözleşme metnine ulaşması ve 3 nüsha olarak düzenleyip imzalayarak “ITC Invest Trading & Consulting AG Ege Mahallesi Nato Yolu Mamak Katı Atık Alanı 06480 Mamak Ankara” adresine göndermesi gerekmektedir. Bu sözleşme gereği tıbbi atıklar, büyükşehir belediyesi elemanları yerine ITC firması elemanlarınca toplanıp, tesise taşınacaktır.

Tıbbi atıkların bertarafına ilişkin yeni düzenleme ve firma değişikliği, taşıma ve bertaraf ile ilgili ödemekte olduğumuz ücretlerin de değişikliğini zorunlu kılmaktadır. Ankara İli Mahalli Çevre Kurulu toplantısı sonrası alınacak karar ile yeni ücretlendirme resmi olarak Odamıza ulaştığı durumda sizlere duyurulacaktır. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler