HABERLER
TIBBİ ATIK SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ HATIRLATMA HK.
22/10/2014

Ankara ili sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması, tıbbi atığın termal (yakma/gazlaştırma) yöntemlerle bertaraf etme işi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ile önceden yapılmış olan tıbbi atık sözleşmelerinin ITC firması ile anlaşma yapılacak şekilde yenilenmesi, yeni müracaat eden kurum ve kuruluşlarla da yeni sözleşme düzenlenmesi yönünde üyelerimize bilgilendirme yazıları ulaşmaktadır. Önceki sözleşmelerimiz geçerliliğini kaybettiği için yeni sözleşmenin kısa sürede imzalanmasında yarar vardır.

ITC firması ile yapılan görüşmelerde, üyelerimizin firmaya göndermiş oldukları sözleşmelerin eksik bilgi ve evraklardan oluştuğu ve bu nedenle üyelerimizin adreslerine tekrar postalanmak zorunda kalındığı yönünde bilgi edinmiş bulunmaktayız. 3 nüsha olarak hazırlanan bu sözleşmeye ek olarak, sözleşme yapan dişhekiminin imza sirkülerinin 1 adet fotokopisinin eklenmesi gerekmekte, sözleşmeye tarih konulması ve her sayfasının paraflanarak, sözleşmenin arka tarafındaki “Adres, Telefon No, Faks No, Vergi Dairesi ve Vergi No, Kaşe-İmza” olan sol sayfa bilgilerinin tam olarak doldurulması ve kaşe imza ile tamamlanarak “Ege Mahallesi, Nato Yolu, Katı Atık Alanı, 06480 Mamak – Ankara” adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler