HABERLER
TIBBİ ATIK BEYANI HK. ÖENMLİ DUYURU
22/04/2013

Değerli Meslektaşlarımız;

Odamıza Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün 22.03.2013 tarihli “Atıkların Kontrolü” konulu yazısı ulaşmıştır. Söz konusu yazıda; tıbbi atık üreticilerinin 2013 Ocak ayı itibari ile Tehlikeli Atık beyan Sistemine (TABS) giriş yaparak 2012 yılında oluşan ve kayıt altına alınan tıbbi atık miktarı ile bu atıkların ne şekilde beyan edildiğine ilişkin bilgileri 2013 Mart ayı sonuna kadar adı geçen sistem aracılığı ile bildirmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu uygulamanın dayanağı 22.07.2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”dir. İlgili mevzuat gereğince meslektaşlarımızın TABS sistemine başvuru yapmaması halinde kendilerine Bakanlıkça idari para cezası uygulanabilecektir.

Meslektaşlarımız öncelikli olarak http://online.cevre.gov.tr/ adresine girerek;

  • Kayıt başlangıç bölümünü tıklayacaklardır. Bu bölümde muayenehane, merkez, poliklinik ayrımı yapılmaksızın tüm özel tıbbi atık üreticileri “Firma” olarak adlandırılmaktadır. Firma bölümüne tıklanıp devam sayfasında vergi numarası yazılarak “Vergi numarası Kontrol Et” butonuna basılacaktır.
  • Bu aşamadan sonra çıkan kayıt formu doldurularak kullanıcı adı ve şifresi talebinde bulunulacaktır. Kayıt formundan alınan çıktı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
  • Kayıt formunda elektronik posta adresinin hatasız olarak belirtilmesi önemlidir; çünkü kullanıcı adı ve şifresi meslektaşlarımızın kayıt formunda belirtmiş olduğu e-posta adreslerine gönderilmektedir. Meslektaşlarımız kullanıcı adı ve şifreleri ile tekrar siteye girip “Atık Beyanı” kısmını tıklayarak 2012 yılı içinde ürettikleri tıbbi atıklar ile ilgili beyanda bulunacaklardır. Beyanname sayfasının sol kısmında NACE kodu istenmektedir; uluslararası bir kod olan NACE Dişhekimliği için 86.23 ‘tür; bu kısma 86,23 yazılması gerekmektedir. Taşıma Sözleşmesini yapmış olduğunuz firma hangisi ise onun kodunun bulunarak işaretlenmesi gerekmektedir. Atıkları Belediyelerce toplanan meslektaşlarımızın Belediye kısmına Ankara yazmaları gerekmektedir. Beyanname doldurulduktan sonra onay kodu talep butonuna basılacak, meslektaşlarımız yine e-posta adreslerine gelen onay kodunu ilgili bölüme yazarak onay butonuna basmak suretiyle elektronik ortamda beyan aşamasını tamamlamış olacaklardır.

Prosedür, beyandan alınan çıktının Çevre İl Müdürlüğü’ne teslim edilmesidir. Bu beyan işlemi her yıl için yapılacak olduğundan; meslektaşlarımızın kullanıcı adı ve şifrelerini kayıt altına alıp muhafaza etmeleri önemlidir. Müteakip yıllarda sisteme aynı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacaktır. Uygulamanın yeni olması nedeniyle; tıbbi atık makbuzlarını kaybetmiş, makbuz alamamış v.b durumdaki meslektaşlarımız; yapmış oldukları tedavi ya da hasta sayılarına göre tahmini bir beyanda da bulunabilirler. Ancak sonraki yıllarda meslektaşlarımızın tıbbi atık makbuzlarını saklamaları ve bu doğrultuda beyanda bulunmaları önemli ve gereklidir.

Meslektaşlarımızın konu hakkında hassasiyet göstermeleri ve beyanlarını tamamlamaları tavsiyesinde bulunduğumuzu; bu beyanlarını yapmamaları halinde idari para cezası ile karşılaşabileceklerini bilgilerinize önemle sunarız.

Kayıt İşlemleri Demosu için tıklayınız.

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Fax : 0312 219 71 28 Tel : 0312 219 77 91

Saygılarımızla,

Ankara Dişhekimleri Odası

Diğer Haberler