HABERLER
TDB İLE YAZIŞMA PLATFORMU AÇILDI...
04/09/2019

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu,

Serbest çalışan dişhekimlerinin  2020 yılında Uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinin belirlenmesine yönelik çalışmalara ışık tutması bakımından tarife konusundaki  görüş ve öneriler ile,

Kamuda  ya da  serbest ortak  çalışma birimlerinde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını ve bunların çözümüne yönelik önerilerinin alınması yönünde karar almıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği web sitesinde yer verilen yazışma platformuna http://www.tdb.org.tr/yorum_anket_liste.php  linkinden ulaşılabilmektedir. 

Diğer Haberler