HABERLER
TDB BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI AYVALIK'TA YAPILDI
16/10/2015

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinden oluşan TDB Başkanlar Konseyi, 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde Ayvalık, Balıkesir’de biraraya geldi. Odamız adına Başkan Vekilimiz M.Murat Çağlar ve Genel Sekreterimiz Neslihan SEVİM'in katıldığı ve Balıkesir Dişhekimleri Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri ele alındı;

- 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Türkiye gündemine genel bakış,

- 103.FDI Kongresinin ve Genel Kurulunun değerlendirmesi,

- Ağız diş sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve erişimin kolaylaştırılması bakımından yapılması gerekenler konusunda TBMM’ne giren Siyasi Partilere sunulmak üzere hazırlanacak dosya konusunun görüşülmesi,

- Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin süreli uygulamaları konusunun değerlendirilerek, yapılabileceklerin görüşülmesi,

- Odaların Yüksek Disiplin Kuruluna gönderdikleri dosya soruşturmalarında karşılaştıkları sıkıntılar konusunda sunum,

- TDB Kongrelerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Konulu Çalıştay raporlarının birleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulan “Kongre Çalışma Grubu” raporunun görüşülmesi,

- Türkiye'de Dişhekimliği Yardımcı Personeli konusunun görüşülmesi,

- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinden Yararlanım Araştırması ile Dişhekimlerinin Mesleki Doyum, Sosyal Durum ve Hizmeti Değerlendirme Araştırmaları hakkında Sayın Prof. Dr. Haydar SUR’un sunumu ve araştırmalar konusundaki değerlendirmelerin tartışılması,

- TDB Kongreleri öncesinde yapılan Meslek Sorunları Sempozyumu’nun ve Başkanlar Konseyinin yeri ve zamanı konusunun değerlendirilmesi,

- Serbest Gündem.

Toplantı sonrasında yayınlanan sonuç bildirgesinde ise 10 Ekim’de Ankara’da yaşanan katliama ve toplumda hakim olan kaos ortamına değinilerek, “Tüm demokratik kurum ve kuralların işlediği, emeğin değerini bulduğu, eşitlik, özgürlük gibi evrensel insan haklarının gözetildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu umudumuz kıyıya vurmadan toplumsal ve mesleki sorunlarımızın çözümü için cesaretimizi yitirmeden, yaşananları unutmadan, demokrasi yolunda mücadeleye devam edeceğimizi tekrarlıyoruz. Güneşli sabahlara uyanıp aydınlık bir geleceğe yürümek dileğiyle terörün her türlüsünü ve şiddeti kınıyoruz.” denildikten sonra Atatürk büstüne karanfiller konularak temsili anma gerçekleştirildi.

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesi için tıklayınız.

Diğer Haberler