HABERLER
TDB 15. OLAĞAN GENEL KURULU TAMAMLANDI
13/05/2015

Türk Dişhekimleri Birliği 15.Olağan Genel Kurulu, 8-9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara The Green Park Otel’de gerçekleştirildi.

Genel Kurula; CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup AKKAYA, Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden ŞENER, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK, Van Yüzüncü Yıl Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Gürcan ESKİTAŞCIOĞLU, DİŞSİAD Başkanı Namık Kemal SÖNMEZ, Meffert İmplant Enstitüsü Derneği Başkanı Dr.Ali Arif ZEYBEK, TDB Eski Genel Başkanları Eser CİLASUN, Prof. Dr. Onur ŞENGÜN ve Prof. Dr. Murat AKKAYA katıldılar.

Açılış konuşmasını yapan TDB Genel Sekreteri Tarık İŞMEN, tüm konuklara “Hoşgeldiniz” dedi. Meslekte kaybedilenler, gazilerimiz, şehitlerimiz ve Atatürk adına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla programa devam edildi.

Engelli vatandaşlarımızın ağız diş sağlığına yönelik yapmış olduğu bireysel özverili çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Ertuğrul SABAH’a, Hizmet Ödülü Beratı verilmesi yönündeki TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun teklifini gerçekleştirmek ve beratı vermek üzere Genel Başkan Prof. Dr. Taner YÜCEL sahneye davet edildi. Sayın SABAH’ın başarılı çalışmalarına değinen Prof. Dr. Taner YÜCEL, büyük bir onurla takdim ettiğini belirterek plaketi sundu. Hemen ardından bu dönemde görev almamış önceki dönem Oda Başkanlarına, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından birer plaket takdim edildi.

Divan seçiminden sonra Başkan Metin BOZKURT, Başkanvekili Ahmet Aydın DEMİRER ve Üyeler Orhan GÜNAL ile Sibel KEPEZ ÜLKÜ yerlerini aldılar.

Divan Başkanı; ilk olarak Samsun Dişhekimleri Odası Üyesi Dişhekimi Mustafa Kemal GÜNEŞDOĞDU’ya, TDB Onur Üyeliği madalya ve beratı verilmesi yönündeki TDB ve Oda Başkanları önergesini oylamaya sundu. Kabul edilen önerge ile salonda özgeçmişi okunan 91 yaşındaki Mustafa Kemal GÜNEŞDOĞDU’ya, eğitim alanında yaptığı hizmetler ve Samsun Dişhekimleri Odasına sağladığı katkılar nedeniyle TDB Onur Üyeliği Madalya ve Beratı, Prof. Dr. Taner YÜCEL tarafından verildi.

Genel Kurulumuza katılan DİŞSİAD Başkanı Namık Kemal SÖNMEZ, Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup AKKAYA ve Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden ŞENER sırasıyla birer konuşma yaptılar. Konuşmalardan sonra verilen aranın ardından Prof. DR. Taner YÜCEL, TDB MYK adına bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Taner YÜCEL yaptığı konuşmada TDB 14.Dönem Merkez Yönetim Kurulu’nun geçirilen son 2.5 yılda yapmış olduğu faaliyetlere değinerek; TDB’nin yalnızca meslektaş sorunlarını ortaya koyan değil, aynı zamanda üreten, ürettiği ve çoğu zaman bilimsel kanıta dayalı, bilimsel kanıt olmadığı zaman da Dünya ülkelerinden kabul görmüş örnekleri esas alınarak ortaya koyduğu çözümleri; ilgili kurum, karar verici merci ve yetkililerle paylaşan, bunları büyük bir etik anlayış ve şeffaflık içeresinde çoğulculukla ortaya koymayı tercih eden bir yapı ve yönetim anlayışına sahip olduğunun altını çizdi.

YÜCEL; “Şeffaf, hesap verebilirlik ilkesinden ödün vermeyen, tüm meslektaşlarının özlük hakkına sahip çıkan, tarafsız, tüm kurumlarla iyi ilişki içerisinde bilgi ve deneyimini paylaşan, lider, örnek, güvenilir bir TDB oluşturduk. Tüm odalarımıza sahip çıkan bir anlayış içerisinde, ben değil biz dedik.” diye konuştu.

YÜCEL son olarak “Bu duygu ve düşüncelerle dişhekimliği mesleğinin bu en büyük kurulunu, Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına saygıyla selamlıyor ve yaşantımın en büyük onuru olan TDB Başkanlığım döneminde verdiğiniz desteğe en derin duygularımla teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Verilen aradan sonra 2012-2015 dönemi Merkez Yönetim Kurulu faaliyet raporunu, TDB Genel Sekreteri A.Tarık İŞMEN sundu. Aynı döneme ilişkin Mali Rapor Genel Sayman Ufuk ARALP, Denetleme Kurulu Raporu ise Merkez Denetleme Kurulu Raportörü Mustafa YILDIZ tarafından sunuldu. Raporlar hakkındaki görüşmelerin bitiminde oylanan raporlar, oy birliği ile kabul edilerek aklandı. Organlarda yer alacak adayların belirlenmesi işlemi ile dilek ve temennilerin ardından 8 ve 9 Mayıs 2015 tarihleri arasındaki çalışmaların tamamlanmasını takiben kamuoyuna duyurulan ve aşağıda bilgilerinize sunmuş olduğumuz Türk Dişhekimleri Birliği 15.Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi okunmuştur.

Ankara Dişhekimleri Odası'nın da birçok önerge ile katkı sağladığı Türk Dişhekimleri Birliği 15.Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar yayımlandıktan sonra sizlerle paylaşılabilecektir.

Genel Kurulun tamamlanması sonrası 10 Mayıs 2015 tarihinde seçimler yapılmış olup, Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu’na seçilenler belirlenmiştir. Seçim sonucuna göre kurullarda yer alan meslektaşlarımızın listesi ve Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Yeni dönemde daha etkin ve güçlü bir Türk Dişhekimleri Birliği örgütlülüğünü devam ettirecek yeni kurul üyelerini şimdiden kutluyor ve yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası

Genel Sekreteri

15. Dönem Türk Dişhekimleri Birliği Organları

Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Denetleme Kurulu
Taner YÜCEL (Genel Başkan) Turhan ATALAY Serdar SIRALAR
Serdar AK (Başkanvekili) Bahaettin DAĞLIOĞLU Metin AKTAN
Ali GÜRLEK (Genel Sekreter) Ufuk İŞMAN Ufuk ARALP
Yeşim SARAÇ (Genel Sayman) Bülent ÇELİK Ece EDEN
Mehmet AĞAOĞLU (Üye) Hüseyin CAHİT ONUR Mithat BAKLACI
Tuncay SEVEN (Üye) Ali İrfan KÖSEOĞLU
İrfan KARABABA(Üye) Muammer ERTAN
Zehra Nilgün ÖZYUVA (Üye) Uğur YAPAR
MUSTAFA DÜĞENCİOĞLU (Üye) İSMAİL KURTULUŞ
LÜTFİ GÜNDOĞDU (Üye)
GÖKMEN KENAN ÖZDAL (Üye)

Türk Dişhekimleri Birliği 15. Olağan Genel Kurulu
Sonuç Bildigesi
8-9-10 Mayıs 2015

Mesleki çalışma alanımızı düzenleyen Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının uzun süren haklı mücadelesine rağmen 3 Şubat 2015 tarihinde yayımlandı.

Yönetmelikle birlikte; meslek dışı sermayenin dişhekimliği hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarına ortak olmasının önü açılmış, böylece mesleğin asıl sahipleri olan dişhekimleri devre dışı bırakılmış ve dişhekimlerinin işçileşme sürecine yeni bir halka daha katılmıştır.

Ayrıca, yönetmelik kendi emeğiyle ayakta durmaya çalışan dişhekimlerinin muayenehane açma koşullarını daha güç hale getirmiştir. Kamuda çalışan ve sayıları hızla artan dişhekimleri de performans uygulaması adı altında ağır koşullarda çalıştırılarak tükenmişlik sendromuna mahkum edilmekte ve özlük haklarında kayıplara uğramaktadır.

Sağlıkta dönüşüm programıyla 2003 yılından beri uygulanan sağlık politikaları hem hizmet veren sağlık çalışanlarında hem de hizmeti alan bireylerde olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

2003’te 15 olan Dişhekimliği Fakültesi sayısı 2015 yılında 63 olmuş ve her yıl 3000’in üzerinde dişhekimi mezun olmaya başlamıştır. Plansız yapılan bu popülist girişimler dişhekimliği eğitiminin kalitesinin düşmesine dolayısıyla halkın nitelikli ağız diş sağlığı hizmeti alamamasına sebep olacaktır.

Yaşanan bu olumsuz gelişmeler siyasi erkin meslek örgütlerini yok sayan anlayışının açık bir göstergesidir.

7 Haziran 2015’te yapılacak genel seçim ve beraberinde tartışılan Başkanlık Sistemi siyasi ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektedir. Demokrasinin sürekli kan kaybettiği, adalet ve hukuka olan güvenin her geçen gün azaldığı, üniversitelerin bilimsel özerkliğinin tartışıldığı, medya bağımsızlığının siyasi ve ekonomik baskı altında olduğu, belli yaşam biçimlerinin dayatıldığı, kadınlara yönelik şiddetin ve ayrımcılığın arttığı bir ortamda tartışılması gereken Başkanlık Sistemi değil tüm toplum katmanlarının katıldığı sivil, özgürlükçü, demokratik yeni bir anayasa hazırlığıdır.

Türk Dişhekimleri Birliği, meslek örgütü olarak; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, barış ve emekten yana taraf olmaya, bugüne kadar olduğu gibi diğer meslek örgütleriyle birlikte mücadele etmeye ve toplumun sağlık hakkına sahip çıkmaya devam edecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği

15. Olağan Genel Kurulu

Diğer Haberler