HABERLER
ŞUBE ADI ALTINDA İKİNCİ BİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ VEREN SAĞLIK KURULUŞU AÇILAMAZ
17/06/2016

Ankara Dişhekimleri Odası tarafından, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe karşı açılan davada, Danıştay 15. Dairesi bir kısım hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. (Danıştay 15. Dairenin kararına ulaşmak için tıklayınız.)

Yürütmesi durdurulan hükümler içinde bir sağlık kuruluşunu işletenlerce “şube” adı altında ikinci bir sağlık kuruluşu açılmasına olanak veren Yönetmeliğin 13. Maddesinin 9. fıkrası da bulunmaktadır. 15. Daire tarafından bir dişhekiminin kendi adına ya da ortağı olduğu kuruluş adına her ne ad altında olursa olsun ikinci bir muayenehane, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık kuruluşu açılmasına izin verilemeyeceği, bunun 1219 sayılı Kanunun 43. Maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir.

Bu madde yönünden verilen yürütmeyi durdurma kararı dişhekimliği hizmetlerinin ticarileştirilmesine yönelik uygulamalara karşı Odamız tarafından verilen mücadeleye katkı sağlayacaktır.

Yönetmeliğin yürütmeyi durdurma kararı verilen diğer maddeleri aşağıda özetlenmiştir. Hatırlanacağı üzere bu maddelere ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada da yürütmeyi durdurma kararı verilmişti:

  • Muayenehane zemin katta bile olsa apartmanın asansörlü olmasının şart koşulması,
  • Muayene odalarının mutlaka günışığı ile aydınlatılmasının zorunlu olması,
  • Muayenehanede çalışma saatlerini dişhekiminin serbestçe belirlemesinin engellenmesi,
  • Muayenehane açılışında istenen krokinin yetkili mimar tarafından çizilmesinin istenmesi,
  • Muayenehanelerdeki denetim sıklığının polikliniklerden daha kısa belirlenmesi,
  • Sağlık kuruluşlarının bulunduğu yerin adres bilgisi değiştiğinde ruhsat yenilenmesi maliyetinin dişhekimine yüklenmesi,
  • Poliklinikte tek ortak kaldığında muayenehaneye dönüşmesine olanak sağlanmayıp kapatılması,
  • Denetim ekibinde Dişhekimleri Odası tarafından görevlendirilen bir dişhekiminin bulunmaması,

Dosyada yürütmeyi durdurma kararı verilmeyen maddeler yönünden karara itiraz edeceğimizi ve çıkan sonuçları sizinle paylaşacağımızı bilgilerinize sunarız.

Diğer Haberler