HABERLER
SAĞLIKTA ŞİDDETE İLİŞKİN TBMM'DE SUNUM YAPTIK
17/10/2012

Sevgili Meslektaşlarımız;

Sağlık Çalışanlarına karşı son zamanlarda artarak devam eden şiddet olayları ile ilgili olarak araştırılması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Konya Milletvekili Dr. Mustafa BALOĞLU Başkanlığında 17.10.2012 tarihinde toplandı.

Komisyon toplantısının gündeminde dişhekimlerine ve eczacılara yönelik şiddet ve alınması gereken önlemler ele alındı. Toplantı, Türk Dişhekimleri Birliği adına TDB Kamu Çalışanlarının Sorunları Komisyonu Üyesi ve Odamızın TDB Delegesi Dr. Serdar SÜTCÜ ile Ankara Dişhekimleri Odamız Genel Sekreteri Dişhekimi Helin ARAS TEK ve Türk Eczacılar Birliği yetkililerinin katılımları ile gerçekleşti.

Odamız TDB Delegesi Dr. Serdar SÜTCÜ ile Odamız Genel Sekreteri Dişhekimi Helin ARAS TEK tarafından yapılan sunumda Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi nedeniyle hastaların tüketiciye dönüştürülmesinden, performansa dayalı ücretlendirme yönteminin, uzun çalışma saatlerini körüklediğinden ve hastaların gereksinim duydukları sağlık hizmetini almalarının önünde engeller beslediğinden, siyasetçilerin ve medyanın kamuoyundaki söylem ve yayınlarının, hekimleri halka hedef olarak göstermeleri gibi sebeplerle sağlık personeline yönelik şiddetin yaşanmasında önemli bir artma olduğundan bahsetmişlerdir.

Nitelikli sağlık hizmetine yönelik çözüm noktasında ise hekimlerin düşük ücretlerle uzun saatler çalıştırılmalarına yönelik sistemli düzenleme değişiklikleri yapılması gerekliliğinden, işlevini kaybetmiş olan hasta hakları kurullarının gözden geçirilerek, bu kurullarda Meslek Odası temsilcilerinin de bulunmasından, çalışan hakları kurullarının kurulması ve hekimlerin saygınlığının korunarak, halkın önyargısını ortadan kaldıracak her türlü kamu girişiminin başlatılmasına yönelik çalışmalarından ve Türk Dişhekimleri Birliği ve Odalara ait görüşlerden oluşan bilgileri komisyona sunmuşlardır.

TBMM'de yapmış olduğumuz "Sağlıkta Şiddete İlişkin Rapor" sunumunu ekte bilgilerinize sunarız.

Sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Ankara Dişhekimleri Odası

Diğer Haberler