HABERLER
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
29/06/2015

24.03.2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin, 25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile değişik 2.4.1.B-1 maddesinin 1. fıkrasındaki "... özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedavileri ... Kurumca ödenmez." ibaresinin, aynı maddenin 2. Fıkrasındaki "...üç diş hekimi tarafından" ve “... kurulu ...” ibaresinin ve 2.4.1.B-2 maddesinin 1. fıkrasının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan dava sonuçlanmıştır (Danıştay 15. Daire Kararına ulaşmak için tıklayınız)

Danıştay 15. Dairesi, 06.02.2015 tarih ve E.2014/7213 nolu kararı ile yukarıda yer alan dava konusu hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Karar ve karara ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Hukuk Büromuzun değerlendirmesini bilgilerinize sunarız. (Karara ilişkin Türk Dişhekimleri Birliği Hukuk Bürosu görüşüne ulaşmak için tıklayınız).

Diğer Haberler