HABERLER
SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HK.
15/10/2012

Sevgili Meslektaşlarımız;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 29.9.2012 gün ve 28426 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Dişhekimlerini etkileyen değişikliklere ilişkin Avukatlık Büromuzun hazırladığı bilgilendirme metnini aşağıda bilgilerinize sunuyorum.

Sağlıkla kalın,

Helin ARAS TEK

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

  • Tebliğin 1. maddesi ile sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenmek zorunda olan katılım payını vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversitelerdeki öğretim üyesi muayenelerinde artırmaya ve farklılaştırarak uygulamaya SGK yetkili kılınmıştır. Bu düzenleme ile Kurum 2 ve 3. basamak sağlık kurumlarında 5 TL olan katılım payını üniversitelerde 20 TL’ye kadar arttırabilecektir. Böylece üniversitelerin içine düşürüldüğü mali sıkıntının, sosyal güvenliği olanlar dahil bütün sağlık hizmeti alanların cepten ödemesi ile finanse edilmesi düşünülmüştür.
  • Tebliğin 4. maddesinde onkolojik ön tanı veya tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemlerin hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılacağı belirtilmiş, onkolojik ön tanı veya tanı konulmuş hastalıklar ifadesinin önüne MEDULA’da tedavi tipi “onkolojik tedavi” olarak seçilmiş ifadesi eklenmiştir.
  • Tebliğin 28. maddesi ile Diş Tedavileri Puan Listesine (EK-7) şu işlemler eklenmiştir.
SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR İŞLEM PUANI
213 .7. 1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri Bu başlık altındaki işlemler birbirleri ve bu listenin "7.Ortodonti" başlığı altında yer alan işlemler ile birlikte faturalandırılmaz.
214 P407350 Sınıf I Ortodontik Tedavi Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri paket fiyatına dahildir. 1.433,39
215 P407351 Sınıf II Ortodontik Tedavi Tedavi paket fiyatı hem fonksiyonel hem de kamuflaj tedavilerini içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri paket fiyatına dahildir. 2.107,93
216 P407352 Sınıf III Ortodontik Tedavi Tedavi paket fiyatı hem ağız dışı aparey uygulamasını hemde kamuflaj tedavisini içerir. Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri paket fiyatına dahildir. 2.529,51
217 P407353 Ortognatik Cerrahide Ortodontik Tedavi Open-bite, deep-bite, expansiyon tedavileri fiyata dahildir. 2.951,10
  • Tebliğin 10. maddesi ile Diş Tedavileri başlığı altına “Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan ortodontik tedavilerin; SUT eki EK-7 listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden Kurumca karşılanacağı düzenlenmiştir.
  • Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri tarafından yapılan “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” başlıklı bölümde yer alan ortodontik tedavi işlemlerinin SUT eki EK-7 Listesindeki puanlara % 20 ilave edilerek faturalandırılacağı düzenlenmiştir.

Özçelik Avukatlık Bürosu

Diğer Haberler