HABERLER
SAĞLIK NET2 İÇİN 3 AY ERTELEME AÇIKLAMASI
02/01/2013

Sevgili Meslektaşlarımız;

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Sağlık Net2 sistemine entegrasyon için 3 ay ek süre uzatımı yapılmıştır. İlgili duyuruyu bilgilerinize sunarım.

Sağlıkla kalın,

Helin ARAS TEK

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Duyurusu Sağlık Net’e veri gönderme zorunluluğu 2007’den bu yana mevzuatlarla düzenlenmiştir. Ağustos 2012’den itibaren yürürlüğe konulan Sağlık.NET2 sistemine entegre olma ve veri gönderme süreci ise Ağustos ayından önce duyurulmuştur.

Yapılan saha incelemelerinde Sağlık.NET2 sistemine muayenehanelerin eksik veri gönderdiği izlenmiş ve bu durum 17 Kasım 2012 tarihli resmi yazı ile hatırlatılmıştır.

Sağlık.NET2 veri sistemine entegrasyon ile ilgili olarak Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) yetkililerinin talebi üzerine 12 Aralık 2012 tarihinde Bakanlığımızda bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede TDB yetkilileri; hasta bilgilerinin Sağlık.NET2 veri sistemine girilmesi ile ilgili diş hekimlerinin henüz hazır olmadığını ve teknik altyapılarının yetersiz olduğunu dile getirerek entegrasyon sürecinin bir müddet daha uzatılmasını talep etmişlerdir.

Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından (muayenehaneler dâhil) ilgili mevzuat gereği veri gönderim zorunluluğu devam etmekle birlikte Sağlık.NET2 sistemine entegrasyonunu tamamlayamayan diş hekimi muayenehanesi ve diğer serbest muayenehanelere veri iletimi için gerekli altyapıyı oluşturmak ve entegrasyonlarını sağlamak üzere 3 ay ek süre uzatımı yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Diğer Haberler