HABERLER
SAĞLIK NET 2 VERİ SİSTEMİNE YÖNELİK ODAMIZIN AÇTIĞI DAVA HAKKINDA
10/10/2014

Sevgili Meslektaşlarım,

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı, dişhekimlerine ait muayenehaneler ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların sağlık da dahil kişisel bilgilerini merkezi olarak toplayacak bir sistem kurmuştur. 22.11.2012 tarihli ve 1242 sayılı 'Sağlık net 2 veri gönderimi' başlıklı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü genel yazısı ile tüm ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarından hastaların bilgilerini merkezi sistemle Bakanlığa göndermelerini istemiş ve odamızca bu genel yazının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açılmıştı.

Odamız adına açtığımız sağlık net 2 konulu Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün genel yazısının iptaline ilişkin davada da Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yürütmeyi durdurma kararında 663 sayılı KHK'nin 47. maddesinin tüm sağlık verilerinin kayıt altına alınmasını sağlayan ve bir veri tabanı sistemi şeklinde kurulan sağlık net 2 veri gönderim sisteminin işleyişine ilişkin tüm ayrıntıları kapsayan yasal bir düzenleme olmadığı ve buna dayanarak bu yönde işlem yapılamayacağı da hüküm altına alınmıştır.

Bu karar uyarınca başta Ankara olmak üzere tüm İl Sağlık Müdürlüklerince dişhekimlerine gönderilen sağlık net 2 sistemine uyumlu bir yazılım temin etmeleri ve hasta verilerini bu sisteme girmeleri yönündeki taleplere son verilmesi, sağlık net 2 sistemi üzerinden hastalara ait kişisel veri girişinin talep edildiği uygulamalar başta olmak üzere, hastalara ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, paylaşılması vb. uygulamaların sonlandırılması gerekmektedir.

Bunun gerçekleşmesi için Ankara Dişhekimleri Odası olarak çaba harcanmaya ve yaşanan hukuki gelişmeler sizlerle paylaşılmaya devam edilecektir.

Sağlıkla kalın,

A.R. İlker CEBECİ

Ankara Dişhekimleri Odası
Başkanı

Diğer Haberler