HABERLER
SAĞLIK NET 2 VERİ SİSTEMİNE DAVA AÇTIK
17/01/2013

Sevgili Meslektaşlarımız,

Sağlık Kuruluşlarının hasta kayıtlarını Sağlık Net 2 Veri Sistemine kayıt etme işlemleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 17.11.2012 tarihli "Sağlık Net 2 Veri Gönderimi" konulu yazısına ilişkin Odamızın yaptığı başvuruya verilen İl Sağlık Müdürlüğü'nün 22.11.2012 tarihli yazısının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Odamız Yönetim Kurulunca dava açılmasına karar verilmiştir.

Davaya ilişkin gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi bildirir, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Helin ARAS TEK

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler