HABERLER
SAĞLIK KURULUŞUNDA BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLAR HK.
23/12/2012

Sevgili Meslektaşlarımız,

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 12.10.2012 tarih ve 117753 Sayılı yazıyla, sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu ilaçlar içinde yer alan diazepam grubu ilaçların temini konusunda bilgilendirme Odamıza ulaşmıştır. Meslektaşlarımızın ilaç takip sistemine kayıt işlemini takiben ilgili grup ilaçları teminlerine ilişkin hususları, aşağıdaki İl Sağlık Müdürlüğü yazısında bilgilerinize sunarım.

Sağlıkla kalın,

Helin ARAS TEK
Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün 12.10.2012 tarih ve 117753 Sayılı “İlaç Takip Sistemi” yazısı

“14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik gereği, sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu ilaçlar içinde yer alan diazepam grubu ilaçların temini konusunda, 20.10.1999 tarih ve 23852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Madde 2 (k) bendi gereği, ecza deposundan, özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda açılan sağlık kuruluşlarına, ilgili mevzuatta bulundurulması gereken ilaçlara mahsus olmak üzere satış yapılabileceği hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, söz konusu grup ilacın hekim tarafından ve ayrıca özel sağlık kuruluşundaki dişhekimi tarafından reçete edilen ilacın hasta tarafından sosyal güvence kapsamında temini için, Müdürlüğümüz tarafından Uygunluk Belgesi verilmiş özel sağlık kuruluşundaki poliklinik mesul müdürü, müşterek ve bireysel muayenehane sahibi dişhekimlerinin, T.C Kimlik Numarası ve kendilerine ait mail adreslerini bildiren bir dilekçe ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri halinde ilaç takip sistemine kayıt işlemini takiben, mail adreslerine gönderilecek GLN numarasına göre ecza depolarından ilaç temin edilebileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.

Op.Dr. Tonguç SUGÜNEŞ
Müdür a.
Sağlık Müdür Yardımcısı”

Diğer Haberler