HABERLER
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MESLEKİ RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİ
18/07/2014

Sevgili Meslektaşlarım,

Türk Dişhekimleri Birliği'nin de düzenleyici kurumlarının arasında bulunduğu Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından "Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi" hazırlanmıştır. Bu anketin amacı çalışma koşullarının uygunluğu, çalışma ortamının güvenliği ve çalışma yaşamına bağlı riskler hakkında bilgi toplayarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri ortaya koyabilmektir. Son katılım tarihi 15 Eylül 2014'tür.

Ankete ulaşmak için tıklayınız.

Ankete katılımınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Diğer Haberler