HABERLER
REÇETELERİN ELEKTRONİK OLARAK İMZALANMASI HK.
21/01/2016

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2012 yılında e-reçeteye geçmesinden sonra şimdi de reçetelerin elektronik olarak imzalanması talep edilmektedir. SGK tarafından 1.1.2016 tarihinden itibaren SGK anlaşmalı sağlık kurum ve kuruluşlarında, e-reçetelerin elektronik olarak imzalanmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir. SGK ile anlaşması olmayan merkez ve muayenehaneler bu zorunluluğun dışındadır.

Bununla birlikte sağlık hizmetlerinin denetimi ve benzeri gerekçelerle sağlık kayıtlarının elektronik olarak tutulması ve/veya bunların elektronik imza ile imzalanmasına ilişkin getirilen zorunluluğun uygulanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasından, elektronik imzanın kullanılabilmesi için gereken teknik cihazların temini ve maliyetlerinin karşılanmasına varıncaya kadar ortaya çıkan bütün yükümlülük sağlık kuruluşlarına aittir.

Diğer yandan, sağlık hizmetlerinin elektronik imza kullanılarak sunulmasının zorunlu tutulması, dişhekiminin bürokratik iş yükünde önemli ölçüde artışa sebep olmuştur. Özellikle kamu sağlık hizmetlerinde bu işler için görevlendirilmiş herhangi bir personelin de bulunmaması, sağlık hizmeti için ayrılan zamanın daha da azalmasına, dolayısıyla sağlık hizmetinin istenen nitelikte sunulamamasına sebep olmaktadır.

Sağlık hizmetleriyle ilgili yapılan düzenlemelerde hekimin sağlık hizmeti dışındaki iş yükünü artırmamaya özen gösterilmesi, önceliğin sağlık hizmetinin niteliğinin artırılmasına verilmesi ve elektronik imza ile birlikte daha da artan kayıt işlemleri için uygun istihdama gidilmesi gerektiği hususunu Sağlık Bakanlığı’na iletmiş olduğumuzu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Diğer Haberler