HABERLER
PERSONEL TAKİP SİSTEMİNE İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRMEMİZ
19/01/2016

İlçe Sağlık Müdürlüklerinin Ankara ilindeki ağız ve diş sağlığı poliklinik ve merkezlerine tebliğ ettiği yazıda Personel Takip Sistemi olarak adlandırılan bir veri tabanı oluşturulduğu belirtilmiş ve yazının ekinde bu veri tabanı hakkında bir bilgi notu ile form taahhütname gönderilmiştir. Söz konusu yazı Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.09.2014 tarih ve E.154 sayılı yazısına istinaden gönderilmiş olup 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 47.maddesine dayanılarak istihdam edilen personel ve personel hareketlerinin bakanlığa bildirilmesi talep edilmiştir.

Yazının ekinde yer alan bilgi notunda bakanlıkça oluşturulan “Personel Takip Sistemi Veri Tabanı” sistemine sigp.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilmiş ve sisteme veri girişine ilişkin teknik bilgi verilmiştir. Bunun yanında veri girişine yetkili kişilere şifre tanımlanacak olması nedeniyle ek ile gönderilen formun doldurulması talep edilmiştir.

Buna karşılık yazının ekinde bir de taahhütname gönderilmiştir. “Sağlık Bakanlığı Sağlık Personeli Takip Sistemine düzenli olarak veri girişi yapacağımızı ve güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz” ifadesinin yer aldığı taahhütnamelerin imzalanıp 7 iş günü içerisinde kurum şubesine gönderilmesi istenmiştir.

Sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması için, dişhekiminin sağlık hizmeti sunumuna odaklanmasını önleyen bürokratik süreçlerdeki zaman kaybının mümkün olduğunca azaltılması gerekliyken bir de taahhütname imzalanmasının istenmesi dişhekimlerine ilgisiz bir yük yüklemektedir.

663 sayılı Kararnamenin 47.maddesi ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki yetkili kişileri, istihdam ettiği personeli ve personel hareketlerini Bakanlığa bildirmekle zaten yükümlü tutulmuştur. Buna taahhütname imza zorunluluğu getirilmesinin hukuksal bir dayanağı yoktur. Bu durumda Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce imzalanıp gönderilmesi istenen taahhütnamelerin hukuken bir geçerliliği olmayacağından imzalanması gerekmemektedir.

Odamız tarafından, taahhütname imzalanması talep edilen bu uygulamaya son verilmesi için Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne de ilgili yazıların gönderilmiş olduğu hususunu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Diğer Haberler