HABERLER
ÖNLEYİCİ ORTODONTİK TEDAVİ KARARLARI İÇİN MODEL ANALİZİ KONULU SEMİNER YAPILDI
16/01/2014

Değerli Meslektaşlarımız,

Odamızın düzenlediği Perşembe seminerlerinin 2013-2014 programının onyedincisi, 16 Ocak 2014 Perşembe günü Toros Dental’in sponsorluğunda Prof.Dr.Ufuk TOYGAR MEMİKOĞLU’nun sunduğu "Dişhekimlerinin Önleyici Ortodontik Tedavi Kararları için Model Analizi” konulu seminer ile devam etmiştir.

Ankara Dişhekimleri Odası

Diğer Haberler