HABERLER
ÖNEMLİ DUYURU - TIBBİ ATIK BEYANININ ALTERNATİF GÖNDERİMLERİ HAKKINDA
07/04/2017

Bilindiği üzere Mart ayı sonuna kadar doldurulması gereken tıbbı atık beyan formuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web sitesinden girilemediği Türk Dişhekimleri Birliği tarafından tespit edilmiş ve konu hakkında meslektaşlarımızın mağdur olmaması için Türk Dişhekimleri Birliği Bakanlık yetkilileri ile temasa geçmiştir.

Bakanlık web sitesinde yayınlanan duyuru ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yapılan görüşmeye istinaden, 2016 yılına ilişkin olarak 31.03.2017tarihinde sona eren beyan süresi, 21.04.2017 tarihi saat:24.00’e kadar uzatılmıştır.

Öncelikle tüm tıbbi atık üreticileri gibi bizim de senede 1 defa bu online beyannameyi doldurmamız gerekmektedir.

Eğer geçen senelerde sisteme hiç giriş yapmadıysanız yani kullanıcı adınız ve parolanız yok ise  öncelikli olarak http://online.cevre.gov.tr/ adresine girerek; 

- Kayıt başlangıç bölümünü tıklayacaklardır. Bu bölümde muayenehane, merkez, poliklinik ayrımı yapılmaksızın tüm özel tıbbi atık üreticileri “Firma” olarak adlandırılmaktadır. Firma bölümüne tıklanıp devam sayfasında vergi numarası yazılarak “Vergi numarası Kontrol Et” butonuna basılacaktır. 

- Bu aşamadan sonra çıkan kayıt formu doldurularak kullanıcı adı ve şifresi talebinde bulunulacaktır. Kayıt formundan alınan çıktı ıslak imzalı olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilecektir. Hekimin bizzat müracaatı gerekmemektedir.

- Kayıt formunda elektronik posta adresinin hatasız olarak belirtilmesi önemlidir; çünkü kullanıcı adı ve şifresi meslektaşlarımızın kayıt formunda belirtmiş olduğu  e-posta adreslerine gönderilmektedir. Meslektaşlarımız kullanıcı adı ve şifreleri ile tekrar  siteye girip  “Atık Beyanı” kısmını tıklayarak 2016 yılı içinde ürettikleri tıbbi atıklar ile ilgili beyanda bulunacaklardır.

Beyanname sayfasının sol kısmında NACE kodu istenmektedir; uluslararası bir kod olan NACE,  Dişhekimliği için 86.23 ‘tür; bu kısma 86.23 yazılması gerekmektedir. Taşıma Sözleşmesini yapmış olduğunuz firma hangisi ise onun kodunun bulunarak işaretlenmesi gerekmektedir

Atık Kodu: 180103

Miktar: Kg ile yazılacaktır. 

İşlemin nerede yapıldığı: Tesis dışı işaretlenecek, 

Atık işleme yöntemi: D10 - Yakma (Karada) seçilecek,

Atık İşleme Tesisi: 29648 ( ITC firması ile yapılan anlaşmalar için )

Beyanname doldurulduktan sonra onay kodu talep butonuna basılacak, meslektaşlarımız yine e-posta adreslerine gelen onay kodunu ilgili bölüme yazarak onay butonuna basmak suretiyle elektronik ortamda beyan aşamasını tamamlamış olacaklardır.

Bu beyan işlemi her yıl 01 Ocak – 31 Mart tarihleri arasında yapılacak olduğundan; meslektaşlarımızın kullanıcı adı ve şifrelerini kayıt altına alıp muhafaza etmeleri önemlidir. Müteakip yıllarda sisteme aynı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacaktır. Tıbbi atık makbuzlarını kaybetmiş, makbuz alamamış v.b durumdaki meslektaşlarımız; yapmış oldukları tedavi ya da hasta sayılarına göre tahmini bir beyanda da bulunabilirler. Ancak sonraki yıllarda meslektaşlarımızın tıbbi atık makbuzlarını saklamaları ve bu doğrultuda beyanda bulunmaları önemli ve gereklidir.

Meslektaşlarımızın konu hakkında hassasiyet göstermeleri ve beyanlarını tamamlamaları tavsiyesinde bulunduğumuzu; bu beyanlarını yapmamaları halinde idari para cezası ile karşılaşabileceklerini bilgilerinize önemle sunarız.

Kayıt işlemleri demosu için tıklayınız.

Diğer Haberler