HABERLER
ÖDEME KAYDECİ CİHAZ KULLANMA MECBURİYETİ GENEL TEBLİĞİ HK
28/06/2013

Sevgili Meslektaşlarımız;

2012 yılında yayınlanan 70 numaralı Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) genel tebliği ile 15.06.2013 tarihinde yayınlanan 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliğinde, Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan ve faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükelleflerin 1/7/2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda oldukları kararlaştırılmıştır.

Öte yandan 20.06.2013 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan duyuruda; “ Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükelleflerin, en geç 1/7/2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş faturalarını almak şartıyla, bu cihazlarını 30/9/2013 tarihini geçmemek üzere bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir.”

İfadesine yer verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde;

1 – Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olup da seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükelleflerin 01.07.2013 tarihine kadar yeni ÖKC faturalarını almaları,

2 – Faturalarını aldıkları yeni cihazlarını 30/9/2013 tarihini geçmemek üzere bağlı bulundukları vergi dairesine kaydettirerek kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

3 – Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan ve seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler kullanmakta oldukları seyyar EFT-POS cihazlarını yerine sabit POS cihazı almaları halinde yukarıdaki zorunluluk kapsamına girmeyecek, bunlar 1.1.2016 tarihine kadar mevcut ödeme kaydedici cihazlarını kullanmaya devam edeceklerdir.

Yukarıda bahsi geçen şartları karşılayan meslektaşlarımızın sağlık kuruluşları için belirtilmiş olan gerekleri en geç 01.07.2013 pazartesi gününe kadar sağlamaları gerektiğini hatırlatır, ayrıntılı bilgi için Odamız Mali Müşaviri Sayın Suat Durmuş (0312 431 60 10) ile iletişime geçebileceğiniz hususunu bilgilerinize sunarım.

Sağlıkla kalın,

Helin ARAS TEK

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler