HABERLER
MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI
20/04/2016

Tıbbi̇ kötü uygulamaya i̇li̇şki̇n zorunlu mali̇ sorumluluk si̇gortası ödenen durumlarda, sigortacının dava sonucuna göre yargılama giderlerini ve avukatlık ücretlerini genel hükümler çerçevesinde ödemekle yükümlü tutulacağına dair Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ(2010/1)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 16.04.2016 tarih ve 29686 Sayılı Tebliğ yayınlanmış olup Tebliğe ilişkin değişiklik esaslarını aşağıda bilgilerinize sunarız.

Diğer Haberler