HABERLER
MESLEĞİMİZE ve ODAMIZA SAHİP ÇIKTIK
10/04/2018

Görev Dönemimizde MESLEĞİMİZE ve ODAMIZA SAHİP ÇIKTIK. 

Değerli Meslektaşlarım;

Mesleğimize ve Odamıza sahip çıkmak için sizlerin büyük desteğiyle iki yıl önce Ankara Dişhekimleri Odası yönetimine seçildik. Bu dönemde Ankara Dişhekimleri Odası organlarında görev alan meslektaşlarımızın ve sizlerin katlanarak büyüyen desteği, mesleğimizi geliştirme yolunda en önemli güç kaynağımız oldu.

Mesleğimiz halen ekonomik ve bürokratik sıkıntılarla boğuşmaya devam etmektedir. Tüm dünyada etkisini gösteren serbest piyasa ve özelleştirme ilkelerine dayalı, kendi içinde kuralları esneten politikalar, ülkemizde de etkisini göstermiş ve hepimizin bildiği gibi sağlık alanında da ticarileşme ve piyasalaşma sonuçlarını beraberinde getirmiştir. Serbest piyasa ekonomisini savunan büyük sermayenin mesleğimizi ele geçirme çabaları, huzurlu ve verimli şekilde mesleki icramızı her geçen gün zorlaştırmakta ve gelecek planlarımızın güven içinde oluşmasına engel olmaktadır.
 
Neredeyse her gün bir yenisi açılan fakülteler istihdam problemlerini de beraberinde getirmektedir. Bugün itibariyle fakülte sayısı 77’ye ulaşmıştır. Şu an yaklaşık 10.000’i kamuda olmak üzere 30.000'i bulan dişhekimi sayısının 5 yıl içinde 60.000’lere ulaşması beklenen bir gerçektir. 

Meslek örgütlerinin yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik çalışmalar, meslek örgütlerinin kurumsal yapısı gözardı edilerek oluşturulmaya çalışılan sağlık politikaları, dişhekimlerinin istihdam problemleri ve öğrenci eğitimlerinde yaşanan sıkıntılar bu dönemde de en önemli mücadele alanlarımız olmuştur.

Değerli meslektaşlarım;

Mesleğimize dair bilimsel yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin sizlere aktarılmasını sağlamak için ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz ADO seminer ve sempozyumlarını sizlerden gelen öneriler doğrultusunda çeşitlendirdik ve sayısını arttırmaya çalıştık.

Kamu kurumlarıyla ilişkilerimizi olması gerektiği gibi kişiselleştirmeden, kurumsal olarak yürüterek hiç olmadığı kadar güçlendirdik.

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetiminde, Merkez Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurullarında Ankara Dişhekimleri Odası üyelerinden oluşan Başkanlık seviyesinde temsiller, ülke genelinde Ankara Dişhekimleri Odasına duyulan güvenin sonucu olarak, dönemimiz içinde elde edilen önemli kazanımlardan olmuştur.

Bir diğer kazanımımız ise Dişhekimliğinin en büyük kongresi olan Türk Dişhekimleri Birliği Uluslararası Dişhekimliği Kongresi'nin 24.sünü uzun yıllar sonra yine sizlerle birlikte Ankara’da gerçekleştirecek olmamızdır.

Demokrasi, bilimin ışığı ve meslek örgütü aidiyeti vazgeçilmezlerimiz olmuştur. Yeni dönemde de bir yaşam biçimi olan bu düşüncelerle, sizlerle birlikte olmak ümidini taşıyoruz.

Odamıza ve Mesleğimize Sahip Çıkmak için, 28 Nisan’da Genel Kurula katılmayı, 29 Nisan’da seçimlerde oyumuzu kullanmayı ihmal etmeyelim.

Sağlıkla kalın.


Ankara Dişhekimleri Odası
16.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
F. Serhat ÖZSOY

 

 

Diğer Haberler