HABERLER
MESAİ DIŞI ÇALIŞMA VE EK ÖDEMENİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI KARARI HK.
18/06/2014

Sevgili Meslektaşım;

TDB'nin Mesai Dışı Çalışma ve Ek Ödemenin Yürütmesinin Durdurulması Kararı hakkında açıklama için yayınladığı genelge aşağıdaki gibidir.

"Sağlıkta performans, hasta odaklı bir hizmet iddiasıyla kamuoyuna sunulsa da bugün geldiğimiz noktada; birçok yanlışın yaşandığı, bunların başında çalışanların haklarının hiçbir şekilde gözetilmediği, emeklerinin itibarsızlaştırıldığı, idari organizasyondaki hataların hasta ve sağlık çalışanını sürekli karşı karşıya getirdiği, tarihimizde olmadığı kadar bir şiddetin sağlık meslek mensuplarına yöneldiği görülmektedir.

Bir lütuf gibi hep öne çıkarılan Performans (Döner Sermaye ve Ek Ödeme) ücretleri sonucu, temel maaşları düşük tutularak “ne kadar çok hasta o kadar çok para” politikası ile halkın gözünden düşürülen hekimler, adeta tartışmalı bir meslek grubu haline dönüştürülmüştür.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin de meslektaşlarımızı daha çok rencide edecek hükümler içermesi nedeniyle açılan dava sonucu Yüksek Mahkeme, sunduğumuz gerekçeleri haklı bularak mesai sonrası çalışmaya yönelik yaptığı önemli tespitte; “… sağlık personelinin doğrudan insan sağlığı ile ilgili olan mesaisinin; dava konusu Yönetmeliğin mesai dışı çalışmayı düzenleyen kuralları ile sınırlarının belirlenmemesinin, yeterince dinlenmenin engellenmesine neden olabileceği ve bu durumun telafisi mümkün olmayan hayati hatalar oluşturma riski barındırdığı açıktır.” denilerek Türk Dişhekimleri Birliği’nin öne sürdüğü savları büyük ölçüde kabul etmiş ve düzenlemenin birçok maddesini iptal etmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği hiçbir siyasi angajmanın içinde değildir. Anayasanın kendisine verdiği sorumluluk içerisinde hareket eder. Meslektaşlarının çıkarlarını halkımızın da çıkarları ile ortaklaştırarak, tüm dişhekimlerinin hukuken korunması ilkesine özen gösterir.

Türk Dişhekimleri Birliği bahse konu Yönetmeliğin hastalara vereceği zarar kadar meslektaşlarımızın hatalı hekimlik uygulamasına muhatap olmaması ve ayrıca uzun mesai süresi ile telafisi imkansız meslek hastalığına yakalanma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla düzenlemenin iptali için yargı yoluna gitmiştir.

Danıştay’ın bu kararından sonra Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile diyaloğa geçilmiş, mağduriyete düşen meslektaşlarımızın gelir kayıplarının önlenmesi istenilmiştir. Umuyoruz ve ümit ediyoruz ki; Sağlık Bakanlığı da yüksek mahkemenin son derece anlamlı kararını dikkate alarak yeni bir düzenleme ile daha makul çalışma koşulları yaratarak, düşürülen ücretlerin telafisi yoluna gidecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği meslektaşlarımızın haklarının elde edilmesi yönünde hep birlikte hukuki mücadelesini sürdürecektir."

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Danıştay 11.Dairesi tarafından bazı maddelerinin yürütmesini durdurma kararının anlaşılmasına yardımcı olacak açıklamaya bilgilerinize sunarım (açıklamaya ulaşmak için tıklayınız).

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler