HABERLER
MALİYE BAKANLIĞI ONAYLI BASTIRILAN ÜÇLÜ REÇETE ZORUNLULUĞUNUN KALKMASI HK.
10/10/2015

Türk Dişhekimleri Birliği'nce Odamıza iletilmiş olan bilgiye göre; Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunları Genel Tebliğlerinin incelenmesinde 10.05.1989 yılında çıkartılan 191 sıra numaralı Tebliğ ile 1 Haziran 1989 tarihinden itibaren; özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce (dişhekimi dahil) özel muayene ve tedaviler için düzenlenen reçeteler Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış olduğu, bunların sadece defterdarlıklarla anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacağının belirtildiği görülmektedir.

08.09.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 418 sıra numaralı Tebliğ ile 191 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılınca söz konusu uygulama da sona ermiş; reçeteler Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler arasından çıkartılmıştır.

Bu doğrultuda halen dişhekimi muayenehanelerinde kullanılan reçetelerin Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaalarda bastırılan üç nüshalı reçete olarak basılması zorunluluğunun bulunmadığını bilgilerinize sunarız.

Diğer Haberler