HABERLER
KORUYUCU AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI KOMİSYONU HAKKINDA BİLGİLENDİRME
27/06/2016

27.05.2016 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkan'ı Dr.Kanuni Keklik başkanlığında yapılan toplantıya davetli olarak Odamız adına Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Dr.Burcu KUTLAY KURTİŞ katılmıştır.Toplantıda son zamanlarda sosyal iletişim kanallarında yayımlanan koruyucu ağız diş sağlığı uygulamalarından flor vernik hakkındaki olumsuz haberler değerlendirilmiştir.

Yapılan haberlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uygulama ile ilişkilendirilemeyeceği, ülkemizde içme ve kullanma suyuna flor katılmadığı halde konu hakkında yanlış bilgiler verildiği, haberlerin sansasyonel amaçlı olduğu konularında görüş birliğine varılmıştır.

16.06.2016 tarihinde yapılan ikinci toplantıda ise; Toplumumuzun ağız diş sağlığı durumunu gösteren çalışmalar özetlendikten sonra koruyucu uygulamaların gerekliliği anlatılmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koruyucu ağız diş sağlığı programının kapsamı ve uygulama şeklinin anlatılmasına, flor vernik uygulaması ve florun sağlığa etkisi konularında literatür desteğinin sağlanmasına, içme ve kullanma suyu konusunda Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaların topluma anlatılmasına, ağız diş sağlığının önemi, genel sağlığa etkisi ve koruyucu ağız diş sağlığı uygulamaları hakkında toplumun sürekli ve düzenli bilgilendirilmesi konularında görüş birliğine varılmıştır.

Gelişmiş ülkelerin koruyucu ağız diş sağlığına yönelik uygulama yöntemleri, olumsuz haberle mücadele stratejileri, doğru bilgiyi yayma ve farkındalık stratejileri konularında detaylı bir rapor hazırlanması için 21.07.2016 tarihinde tekrar toplanılmasına karar verilmiştir.

Odamızın iletişim kanallarından üyelerimizin Sağlık Bakanlığı'nın Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Programı içerisinde yapılan flor vernik uygulaması hakkında bilgilendirilmesi konusunda desteği istenmiştir.

Diğer Haberler