HABERLER
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI RAPORU HAZIRLANDI
12/02/2013

Sevgili Meslektaşlarımız;

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının Anayasal statüsüne ilişkin olarak yürütülen ve yeni Anayasa çalışmalarına da konu edilen tartışmalara katkı sunmak üzere bağımsız hukukçularca hazırlanan rapor, raporun hazırlanmasında destek sunan Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası tarafından 12 Şubat 2013 tarihinde düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşıldı.

Basın toplantısına, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Raporu: Anayasa’nın 135. Maddesinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi ve Bir Öneri başlıklı raporu hazırlayan kolektiften Başkent Ünv. İdare Hukuku Öğr. Gör. Orhan Tekinsoy, Av. Dr. Mustafa Bayram Mısır ve Av. Yunus Bakihan Çamurdan’ın yanı sıra Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özden Şener, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. A.R. İlker Cebeci, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Genel Sekreter Adil Adıgüzel ve üye Dr. Saffet M. Saraç katıldı.

Rapor Meclis Anayasa Komisyonu üyelerine verilecek

Basın toplantısında konuşan Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özden Şener, raporun bağımsız hukukçular tarafından meslek örgütlerinin demokratik ülkelerde nasıl olması gerektiğine ilişkin dünyadan örneklerle karşılaştırmalı olarak hazırlandığına deyinmiştir. Yeni Anayasa çalışmaları esnasında meslek örgütlerinin yok edilmesi amacıyla kamuoyu yaratılmaya ve Anayasa komisyonunun bu şekilde bir düzenleme için yöneltilmeye çalışıldığını kaydeden Şener, bu raporun hazırlanmasındaki temel çıkış noktasının da bu çabadan kaynaklandığını söyledi. Liberal Demokrasi Topluluğu gibi oluşumların yayımladıkları çeşitli araştırmalarla, meslek örgütlerine üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılıp birden fazla örgütlenme kurulabilmesini savunduklarını hatırlatan Şener, bu durumun mesleği çökerten ve kamunun zararına sonuçlar ortaya çıkarak bir uygulama olacağını dile getirdi ve hazırlanan raporu bu nedenle çok önemsediklerini ifade etti. Şener ayrıca, hazırlanan raporun Meclis Anayasa Komisyonu üyeleriyle de paylaşılacağını söyledi.

Söz alan Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. A.R. İlker Cebeci, Anayasa’nın 135. Maddesi halen geçerli olmasına rağmen meslek örgütlerinin yetkisiz kılınmaya çalışıldıklarından bahsetmiş, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oytun Okan Şenel de meslek örgütleri çalışmaktan men edilirse her şeyden çok toplum sağlığının etkileneceğini söylemiştir.

Denetim, gözetim ve yaptırımdan muaf bırakır uyarısı

Raporun hazırlayıcılarından İdare Hukuku Öğr. Gör. Orhan Tekinsoy yaptığı sunumda, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının önemi ve kamu gücü kullanacak şekilde yasal yetkilerle donatılmasının demokratik toplumlar için gerekliliğini anlatmıştır. Meslek örgütlerinin, meslek etiğini ortaya koyan, tüm mesleğin yürütülüşünü gözeten kuruluşlar olduklarını ve meslek mensupları üzerinde denetim, gözetim ve yaptırım yetkisi bulunduğunu vurgulayan Tekinsoy, üyeliğin zorunlu olmayışının ise meslek mensuplarını denetim ve yaptırımdan azade tutacağı, bu nedenle de kamu yararını zedeleyeceği uyarısında bulundu. Tekinsoy, “Ben üye olmuyorum” diyerek bu denetim, gözetim ve yaptırımdan muaf olunabilmesinin söz konusu dahi olmaması gerektiğini ifade etmiştir.

Hazırlanan raporun tam metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla,

Ankara Dişhekimleri Odası

Diğer Haberler