HABERLER
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLERİNİN ERTELENMESİ HK.
18/10/2016

Türk Dişhekimleri Birliği'nden Odamıza ulaşan 18.10.2016 tarih 001-1.1666 sayılı genelgesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Denetlemelerle ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanarak İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen ekli yazıda; yönetmelik mevzuat değişikliği çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, yeni yönetmelik düzenlenmesi yapılıncaya kadar özel ağız diş sağlığı kuruluşlarında, mevcut yönetmelik gereği yapılan rutin denetimlerin ertelendiği duyurulmuştur.

Diğer Haberler