HABERLER
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLERİNE İLİŞKİN BAŞLATILACAK ÇALIŞMAMIZ HK.
06/10/2015

T.C. Sağlık Bakanlığı'nca 03.02.2015 tarih ve 29256 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve sonrasında yine Bakanlıkça yayınlanan 14 maddelik uygulama genelgesi dayanak gösterilerek İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince denetimler yapılmaya başlanmıştır. Bu denetimlerde tespit edilen eksikliklere uyum zorunluluklarının, meslektaşlarımızı bunaltması dolayısıyla Odamızca başlatılacak bir çalışma için son 1 ay içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü'nce denetlenmiş ve eksiği tespit edilmiş meslektaşlarımızın denetleme tutanaklarını Odamızın aşağıdaki iletişim adreslerine 09.10.2015 tarihine kadar, faks, e-posta veya posta yolu ile iletmelerini rica eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Diğer Haberler