HABERLER
I. DİŞHEKİMLİĞİ HUKUKU SEMPOZYUMU TAMAMLANDI
25/03/2013

Değerli Meslektaşlarımız;

Odamızın düzenlemiş olduğu I. Dişhekimliği Hukuku Sempozyumu, Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkez’inde 22 -23 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Sempozyum Bilimsel programı 6 Oturum başlığında 24 konuşmacının sunum yaptığı 25 konu başlığı ile dinleyicilerin ilgisine sunuldu. İki gün boyunca 100’den fazla meslektaşımızın katılım sağladığı sempozyum, dişhekimliği öğrencilerinin ve avukatların da gösterdiği ilgi ile toplamda 200’e yakın katılımcıya ev sahipliği yapmıştır.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Ankara Dişhekimleri Odası Sağlık Hukuku Komisyonu Koordinatörü Dişhekimi Serkan Er’in konuşmasıyla başladı. I. Dişhekimliği Hukuku Sempozyumunun başarılı geçmesine yönelik başarı dileklerini sundukları konuşmaları ile Türk Dişhekimleri Birliği’ni temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serdar Sütcü, Ankara Barosu geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve Odamızın geçmiş dönem Hukuk Müşaviri Avukat Semih Güner ile Ankara Dişhekimleri Odamızın Onursal Başkanı değerli büyüğümüz Dişhekimi Orhan Halil Özkan söz almıştır. Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. A.R.İlker Cebeci ise I. Dişhekimliği Hukuku Sempozyumu ile Oda tarihinde bir ilkin gerçekleşmesine ortak olmanın mutluluğunu yaşadığına değinmiştir. Oda Başkanımız Sayın Cebeci’nin, I.Dişhekimliği Hukuku Sempozyumunun, dişhekimlerinin iyi bir hayat sürmesi için kendilerine katkı olacak tartışmaların, çalışmaların zemini olacağı ümidiyle Sempozyuma başarılar dilediği sözleri ile açılış konuşmaları tamamlanmıştır (Oda Başkanımız Sayın Dr. A.R. İlker Cebeci’nin açılış konuşması metnine ulaşmak için tıklayınız).

Sempozyumun iki günlük bilimsel programının tamamlanmasının ardından Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. A.R. İlker Cebeci ve Ankara Dişhekimleri Odası Hukuk Müşaviri Avukat Ziynet Özçelik tarafından I. Dişhekimliği Hukuku Sempozyumu “Son Sözü” olarak aşağıda bilgilerinize sunulmuş olan sonuç bildirgesi okunarak Sempozyumun mesleğimiz ve meslektaşlarımız için edinimleri katılımcılarla paylaşılmıştır.

Sempozyuma sunumlarıyla bizlerden bilimsel desteğini esirgemeyen değerli konuşmacı ve oturum başkanlarımıza, Sempozyumun oluşmasında emeği geçen değerli Sağlık Hukuku komisyonumuza, Sempozyumu teşrifleriyle onurlandıran siz değerli katılımcılarımıza ve sponsorluk desteği veren Demirtaş Diş deposuna sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımızla,

Ankara Dişhekimleri Odası

I. Dişhekimliği Hukuku Sempozyumu
Ankara Dişhekimleri Odası “Son Söz”

 • Sağlığın korunması ve kaybedilmesi halinde yerine konulmasına ilişkin faaliyetler özü itibariyle hastanın ve dişhekiminin bireysel faaliyetlerinden ibaret değildir. Bu ilişki çok taraflı bir ilişkidir. Düzenleyen, uygulamaları belirleyen, hizmet sunan ve denetleyen olarak idare en önemli belirleyen rolüne sahiptir.
 • Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde “hukuki sorumluluk” ; sağlığın bir hak olduğu, toplumdaki bütün bireylerin gereksinim duyduğu tedavi edici, koruyucu geliştirici sağlık hizmetlerine ulaşma hakkı olduğu dikkate alınarak ve kamu hizmeti niteliği ve “idarenin temel rolü” gizlenmeden tartışılmalıdır.
 • Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin hukuki tartışmaların “satıcı –alıcı” kısaca “tüketici” ilişkilerine uygulanan sözleşme ilişkileri üzerinden yürütülmesinin, sağlık hakkının gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlerin niteliğine denk düşmemesi bir yana sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulmasına katkı sağlamadığı, hatta sağlık personelinin giderek tükenmişliğine etki eden unsurlardan birine dönüştüğü de tartışılmalıdır.
 • Ağız diş sağlığı hizmetlerinin bir hak olarak toplumdaki her bireye ulaştırılmasında doğum öncesinden başlayarak ağız diş sağlığını koruyucu ve geliştirici hizmetlerin temel belirleyen olduğu hukuksal çerçevesi çizilirken göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Tedavi edici sağlık hizmetlerine ulaşma hakkının ve iyi bir sağlık hizmetinin alınabilmesi için hastaların hekim seçme hakkını da kullanarak, seçtiği dişhekimine ulaşabilmesi gerekliliği bu alanın hukuku tartışılırken dikkate alınması gereken konulardandır.
 • Evrensel olarak kabul gördüğü ve düzenlendiği üzere dişhekimleri ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesi, bu alanda sağlık hakkının korunması ve geliştirilmesi konusunda eğitime dayalı olarak derinlemesine bilgiye ve bu bilginin uygulanması için gerekli beceriye sahip meslek mensuplarıdır.

Başlangıçta iç içe olan hekimlik ve dişhekimliği mesleğinin üyeleri bilenebilen insanlık tarihi boyunca, hasta yararına hekimlik uygulaması için gerekli ilk meslek etiği kurallarını oluşturmuş ve öz denetimlerini yapmışlardır. Bu gün de mesleklerinin felsefesini oluşturan etik kuralları belirleme, üyelerini denetleme gerektiğinde yaptırım uygulama yetkisi meslek odalarınındır. Yürütme organın mesleğin etik ilkelerini belirlemeye yönelik müdahalelerinin insanlığının yararına sonuçlar doğurmadığı tarihteki yaşanmış örnekler üzerinden anımsanmalı bu tür müdahalelerden vazgeçilmelidir.

 • Hukuki düzenleme ve uygulamalarla dişhekimlerine ve ağız diş sağlığı hizmetleri ekibinin diğer üyelerine güvenceli, iyi sağlık hizmetini üretecek, mesleklerini etik ilkelere uygun olarak yürütmelerini sağlayacak çalışma koşulları ve çalışma ortamı sağlanmalıdır.
 • Sağlık sisteminin örgütlenmesinde, sağlık hizmeti tüketimini teşvik edici, hukuksal düzenlemeler ve uygulamalardan vazgeçilmeli, insan haklarına uygun onurlu ve kamusal sağlık hizmetinin hak temelli sunulmasına yönelik düzenleme ve uygulama çalışmaları yapılmalıdır.
 • Uzun yıllar uygulamasından görüldüğü üzere “hasta hakları” adı altında, hasta haklarını gerçekleştirmekten uzak ve hekimlerin çalışma huzurunu bozan ve onları mutsuz kılan şikâyet ve uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Sağlık personelini sorunun kaynağı olarak gösteren yaklaşım yerine, sorunun çözümünü merkeze koyan, barışçıl, katılımcı ve dayanışmacı çalışma ve sorumluluk sistemi uygulamaya konulmalıdır.
 • Meslek örgütü ve dişhekimlerinin temsilcilerine örgütlü bir biçimde, mesleğin uygulandığı her yerde dişhekimliğinin meslek etiği kurallarının bilinmesini, uygulamasını sağlayıcı çalışmalarla katılımına olanak sağlanmalıdır.
 • Dişhekimlerinin hastaları ile kurdukları güven ilişkisini bozucu, hastaların sağlık bilgilerinin gizliliğini, sır saklama yükümlülüğünü ihlal edici idari uygulama ve kanuni düzenlemelerin, hekim hasta ilişkisinin yanı sıra toplumsal değerler sistemini tahrip ettiği bilinmeli, evrensel hukuk ilkelerine sadık kalınmalıdır.
 • Dişhekimleri, mesleğin hastanın yararına, özerk ve adaletli bir biçimde sunulmasını zorlaştıran koşullara teslim olmamalı, her durumda mesleğin etik ilkelerine azami derecede özen göstermek için çaba göstermelidir. Hukuki sorumluluktan öte mesleğin bu özden ibaret olduğu unutulmamalıdır.

Sempozyumdan İzlenimler..

Ankara Dişhekimleri Odası - Yuksel Cad. 34/9 Kizilay - Ankara, Tel:0 312 435 90 16, Faks:0 312 435 80 28

Diğer Haberler