HABERLER
HATIRLATMA - ODA AİDAT BORCU OLMAYANLARIN FERDİ KAZA SİGORTALARI YENİLENECEKTİR
10/07/2015

Ankara Dişhekimleri Odası tarafından üyelerimiz için TDB üzerinden anlaşmaya varılan Ferdi Kaza ve Ferdi Kaza sonucu iş görememezlik Sigortası 18 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yenilenecektir. Bu seneki Ferdi Kaza ve Ferdi Kaza sonucu iş görememezlik Sigortası meslek hastalığımız olan “Carpal Tünel ve Tenisci Dirseği” tanısıyla ameliyat sonrasındaki işgörememezlik halini de kapsayacaktır. Üyelerimizin yaşayabilecekleri ferdi kaza ve sonucundaki işgörememezlik maruziyetine karşılık tedavi masraflarını ve günlük işgörememenin zararına karşılık gelen ödeme bedeli ve benzeri nitelikteki önemli teminat kalemlerini içeren ilgili sigortanın, Odanın aidat alacağının bulunmadığı üyelerimizi yani "borçsuz" üyelerimizi kapsayacağını hatırlatmak isteriz.

Borçlu meslektaşlarımızın bu avantajlı durumdan yararlanmaları için ivedi bir şekilde aidat borçlarını kapatmaları gerekmektedir. Meslek örgütüne karşı olan tüm sorumluluklarını yerine getiren meslektaşlarımıza tekrar teşekkür ederken, diğer meslektaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermelerini temenni ediyoruz. Aidat borçlarınızla ilgili olarak Odamızla iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Diğer Haberler