HABERLER
HASTA SIRRINA ANAYASA KORUMASI, ŞEFFAFLIĞA GÜVENCE..
08/12/2014

Sağlık Bakanlığı’nın hasta verilerini toplayabilmesine izin veren ve ÖSYM’nin sınav sorularını açıklamamasına olanak sağlayan düzenlemeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Konu ile ilgili olarak Türk Dişhekimleri Birliği’nin yayınlamış olduğu bilgilendirme yazısını aşağıda bilgilerinize sunarım.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Tdb- Hasta Sırrına Anayasa Koruması, Seffaflığa Güvence...

Sağlık Bakanlığı’nın kişisel verileri toplaması

663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’na hastaların kişisel verilerini toplama izni verilmiş ancak Anayasa Mahkemesi tarafından, böyle bir hükmün kanun hükmünde kararname ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmişti. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl Eylül ayında 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm bu kez kanun olarak çıkartılmıştı. Söz konusu düzenlemenin başta Anayasa’nın 20. maddesinde güvenceye bağlanan kişisel verilerin korunması hakkı olmak üzere pek çok hakkı ihlal ettiği gerekçesiyle Cumhuriyet Halk Partisi tarafından iptali istenmiştir.

Anayasa Mahkemesi 04.12.2014 tarihinde söz konusu iptal istemini görüşerek, 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 663 sayılı KHK’ya eklenen 47.maddenin ilk üç fıkrasının iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Aynı Torba Yasa ile yine daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen KHK hükmü olan Sağlık Meslekleri Kuruluyla ilgili düzenlemenin yeniden getirilmesine ilişkin maddenin Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle iptal istemi ise kabul edilmedi.

İptal ve yürütmenin durdurulması Kararı ile Sağlık Bakanlığı`nın hastaların kişisel verilerini toplamasının Anayasa’ya aykırı olduğu bir kez daha tespit edilmiş oldu. Anayasa Mahkemesi Kararı ile 663 sayılı KHK’nın 47. Maddesinin ilk üç fıkrası iptal edilip yürürlükleri de durdurulmuş olmakla Sağlık Bakanlığı`nın buna dayanarak veri toplamasının temeli de bütünüyle ortadan kalkmış oldu.

ÖSYM tarafından soruların açıklanmaması

6495 sayılı Torba Kanun ile yapılan değişikliklerden biri de ÖSYM tarafından yapılan sınav soru ve yanıtlarının Bilgi Edinme Hakkı Yasasının kapsamı dışına çıkartılması, dolayısıyla ÖSYM tarafından yapılan sınav sorularının açıklanmamasına olanak sağlanmasıydı.

Söz konusu düzenlemeyle, hiçbir mantıklı gerekçe ortaya konulmaksızın, hemen her vatandaşı ilgilendiren YGS, TUS, DUS, KPSS gibi sınav soru ve yanıtlarının açıklanması idarenin isteğine bırakılmıştı. Oysa her biri idari işlem niteliğinde olan bu soru ve yanıtların toplum tarafından denetlenmesi gerektiğinde yargı organları nezdinde hak aranabilmesi için bilinmesi gerektiğinde kuşku yoktur.

Bu çerçevede, Türk Dişhekimleri Birliği tarafından söz konusu düzenlemenin hukuka ve Anayasa’ya aykırılığına ilişkin bir rapor hazırlanarak Cumhuriyet Halk Partisine sunulmuş; Anamuhalefet Partisi de anılan düzenlemenin iptalini talep etmiştir.

Sonuçta, Anayasa Mahkemesi 04.12.2014 tarihli toplantısında 6495 sayılı Torba Kanun ile Bilgi Edinme Hakkı Yasasına eklenen hükümle ÖSYM tarafından yapılan sınavların soru ve yanıtlarının bilgi edinme hakkının kapsamı dışına çıkartılmasına ilişkin düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğundan iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu Karar sonrasında, ÖSYM tarafından yapılan bütün sınavların soru ve yanıtlarının, eskiden olduğu gibi, açıklanması; aksi takdirde bilgi edinme hakkından yararlanılarak Kurumdan talep edilmesi mümkün olacaktır.

-TDB Raporu (ÖSYM’nin Bilgi Edinme Hakkı Yasasının kapsamı dışına çıkartılmasının Anayasa’ya aykırılığı)

-Anayasa Mahkemesi Kararı

Diğer Haberler