HABERLER
HASTA ONAM FORMU VE ÇOCUK/ERİŞKİN HASTA BİLGİLENDİRME KİTAPÇIKLARI HAZIRLANDI
06/07/2013

Sevgili Meslektaşlarımız,

Odamızın 14. Dönem Onam Komisyonunun üzerinde çalışmakta olduğu Aydınlatılmış Onam Formu hazırlıklarında sona gelinmiştir. Aydınlatılmış Onam Formu oluşturulması hazırlık çalışmalarında emeği geçen Onam Komisyonu üyelerinden; A.R. İlker CEBECİ’ye, Faik Serhat ÖZSOY’a, Mahmud FAYTROUNY’ye, Meltem DARTAR’a, Tolga TÖZÜM’e, Yıldırım Hakan BAGIŞ’a, Özlem ÜÇOK’a ve Ahu ESER ESET’e, Çocuk ve Erişkin Hasta Bilgilendirme Kitapçıklarının hazırlanmasındaki desteklerinden dolayı Hacettepe Üniversitesi Dişhekimligi Fakültesi’ne tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ediyoruz.

Hasta Onam Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Çocuk Hasta Bilgilendirme Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Erişkin Hasta Bilgilendirme Kitapçığına ulaşmak için tıklayınız.

Hasta Hak ve Sorumluluklarına ulaşmak için tıklayınız.

Diğer Haberler