HABERLER
HASTA HAKLARI İLETİŞİM BİRİMLERİNİN KURULMASI HK.
20/02/2015

İl Sağlık Müdürlüğü'nce sağlık kurum ve kuruluşlarına "Hasta Hakları Kurulları ve Hasta İletişim Birimleri" konulu ekteki yazı tebliğ edilmiştir. Bu yazılar uyarınca ne yapılması gerektiği konusunda hukuk danışmanlarımızca oluşturulmuş olan görüş meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur.

"8.5.2014 tarihli Hasta Hakları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle sağlık kurum ve kuruluşları bünyesindeki hasta hakları birimi, hasta hakları iletişim birimine dönüştürülmüştür. Hasta iletişim birimlerinin tanımı ise hasta hakları uygulamalarının yürütülmesi amacıyla sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde oluşturulan birimler şeklinde yapılmıştır. Yönetmelikle bu birimlerin kurulması için geçiş süreci tanınmış olup, bu sürenin sonuna gelinmiştir.

İlgili yazıda bu birimlerin kurulması gerektiği, bu birimlerde görevlendirilen çalışanlara ait iletişim bilgilerinin ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nde oluşturulacak Hasta Hakları Kurulları'nda Sağlık Kuruluşu temsilcisi olarak görevlendirilecek mesul müdürler ile iş yeri sendika temsilcilerinin iletişim bilgileri istenmektedir."

Yayımlanan Yönetmelik değişikliğine uygun bu yazıda istenen bilgilerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmesinin mevzuat açısından uygun olacağı hususunu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Sağlıkla kalın,

Neslihan SEVİM

Ankara Dişhekimleri Odası

Genel Sekreteri

Diğer Haberler