HABERLER
GÜCÜMÜZÜ EMEĞİMİZDEN ALIYOR, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ
19/12/2014

Sağlık Bakanlığı, dişhekimlerinin haklarını koruma yetkisini Anayasa ve Kanun’dan alan Türk Dişhekimleri Birliği’nin tüm itiraz ve eleştirilerine rağmen, serbest çalışan dişhekimlerinin çalışma koşullarını belirleyen “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik”te köklü değişiklikler yapan taslak çalışmayı hayata geçirmek üzeredir.

Türk Dişhekimleri Birliği ve odalar olarak Bakanlık düzeyinde yapılan tüm girişimlerimizde yönetmelikte yapılması planlanan, mesleğimizin ve toplum ağız diş sağlığının geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir düzenleme ile ilgili özellikle bazı maddelere olan kaygılarımızı mecliste grubu olan partiler nezdinde de siyasi aktörlerle paylaştık. Sağlık alanını sermayenin kar amacıyla yatırım yaptığı bir sektör olarak görmeyen AKP dışındaki tüm partiler eleştirilerimize hak vererek hem dişhekimleri hem de halk sağlığı için tehlike olan bu yönetmelik taslağına karşı ortak mücadele sözü verdiler.

Sayın Sağlık Bakanı bu seslenişlerimize sürekli kulak tıkamakla beraber nispet yapar gibi bu Yönetmeliğin arkasında olduğunu ve açılacak sermaye yatırımlı merkezlerden hizmet de satın alabileceklerini söylemektedir. Yıllardır sadece koruyucu hekimlik uygulamaları için özel muayenehanelerden devletin hizmet satın alması için yaptığımız onca başvuru, onca çalışma sürekli güya bütçe engeline takılırken birden bire sermayeye ağız diş sağlığı merkezi açabileceklerine dair izinler veren yeni yönetmelik taslağı gündeme gelince ilahi takdir bütçeye ek bir ödenek mi sağlamıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı olan bazı hükümleri vardır. Ancak bütünüyle yeni bir düzenleme yapılmasını gerekli kılan ihtiyacın ne olduğunun meslek örgütüyle, dişhekimi ve ülke kamuoyu ile paylaşılmasını Sayın Sağlık Bakanı'ndan istiyoruz. Ardından, Bakanlık tarafından ortaya konan ihtiyacın ve çözüm önerilerinin Sağlık Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri Birliği arasında, kamuoyuna açık bir şekilde tartışılması ve değerlendirilmesini talep ediyoruz. Örneğin Bakanlık yetkilileri biz dişhekimlerine ve ülke kamuoyuna, ağız diş sağlığı alanında dişhekimlerinin öz sermayeleri ile kapitalist kar amacı gütmedikleri halde, çağın gerektirdiği hangi yatırımı yapmadıklarını ve bunun için bu alanı sermayenin yatırımına açtıklarını anlatmalı ve ikna etmelidirler.

Tabii bu “ihtiyaç”, meslek örgütü ile kurallara uymama konusunda çekişen, istediği kurallarla oynamak isteyen, bazı AKP milletvekillerinin de desteklediği ve ortağı olduğu sermaye gruplarının arzuları olmamalıdır. Ya da bu “ihtiyaç”, çeşitli kurumlarla yasadışı sağlık hizmeti vermek için kaçak anlaşmalar yapan sermaye gruplarının oluşturduğu merkezlere “A sınıfı” diyerek onları taçlandırma ve gelecekte onlar aracılığı ile ağız diş sağlığı tedavi hizmetlerini de özelleştirmek ve muayenehaneleri, poliklinikleri elimine etmek de olmamalıdır.

Sağlık Bakanlığı uygulamaları, uzun süredir ne yazık ki sağlığı ve sağlık çalışanını değil sermayeyi korumak üzerine kurgulandı. Bu Yönetmelik taslağı da bu duruma hizmet amaçlı olduğunu madde madde bağırmaktadır.

Sevgili Meslektaşım,

Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Dişhekimleri Odası olarak arzumuz, dişhekimliği uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan dişhekimlerinin alanında, hem kamuda, dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların sağlığını ilgilendiren tüm düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde olduğu gibi, Sağlık Bakanlığı'nın, meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı, bileşeni olduğunu kabul etmesi ve alanımızı sermayenin kar güden vahşi kapitalist anlayışına teslim etmemesidir.

Eylemlilik sürecimiz için ilk buluşmamız 22 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 12.00'da TDB hizmet binası önüdür.(Ziya Gökalp Caddesi No:37 Kızılay/Ankara) Oradan Sağlık Bakanlığı'na yürüyecek, kamuoyuna bu anlayışı anlatacak ve bu hatanın düzeltilmesini haykıracağız.

Gücümüzü emeğimizden alıyoruz, kimsenin lütfundan değil.
Gücümüzü gösterelim, mesleğimize sahip çıkalım.

A R İlker Cebeci

Ankara Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Adına

Diğer Haberler