HABERLER
FERDİ KAZA VE FERDİ KAZA SONUCU İŞ GÖREMEMEZLİK SİGORTA PRİM ÖDEMELERİNİZ HK.
16/07/2013

Sevgili Meslektaşlarımız;

Ankara Dişhekimleri Odası tarafından üyelerimiz için TDB üzerinden anlaşmaya varılan ve 18 Temmuz 2013 tarihi itibariyle geçerli olacak olan Ferdi Kaza ve Ferdi Kaza sonucu işgörememezlik Sigortası yaptırılmaktadır. Üyelerimizin yaşayabilecekleri ferdi kaza ve sonucundaki işgörememezlik maruziyetine karşılık tedavi masraflarını ve günlük işgörememe zararına karşılık gelen ödeme bedeli ve benzeri nitelikteki önemli teminat kalemlerini içeren ilgili sigortanın, Odanın aidat alacağının bulunmadığı üyelerimizi yani "borçsuz" üyelerimizi kapsayacağı bilgisini tekrar sizlerle paylaşmak isteriz. Önceki döneme ait TDB Ferdi Kaza Sigortası ayrıntılı bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Meslektaşlarımızın en kötü olasılık sonucu kaza geçirmeleri durumunda tazminat talepleri doğrultusunda her günün önemli olacağı düşünüldüğünde bu avantajlı durumdan yararlanmaları için ivedi bir şekilde aidat borçlarını kapatmaları gerekmektedir. Takdir edersiniz ki odamız poliçelerin gerektirdiği ödemeleri aidat gelirleri ile yapacaktır. Aidat borçlarınızla ilgili olarak Odamızla iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Sağlıkla kalın.

Helin ARAS TEK

Ankara Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

Diğer Haberler