HABERLER
EŞ MAZERETİNDE DANIŞTAY KARAR VERDİ
18/05/2017

Türk Dişhekimleri Birliğinden gelen “Dişhekimlerini de stratejik personel tanımı  içerisine alan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine” açmış olduğu dava ile ilgili genelgeyi aşağıda bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Dava Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

Danıştay 2.Dairenin 2016/15280 Esas Numaralı kararı için tıklayınız.

Diğer Haberler